İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Güvenli Ürün Danışma Ofisi Hk.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16 ncı maddesindeki "Yetkili kuruluş, gerektiğinde bu Kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikâyetlerin ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturur ve bu birimin görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun bir şekilde duyurur." hükmü doğrultusunda; T.C. Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan

 • deterjanlar,
 • hava aromatize edici ürünler,
 • havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler,
 • kağıt ürünler,
 • kırtasiye ürünleri,
 • tekstil,
 • oyuncaklar,
 • diş fırçaları,
 • çocuk kullanım ve bakım ürünleri,
 • ayakkabı ve
 • diğer tüketici ürünleri ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amacıyla İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde Avrupa yakasından sorumlu Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-1, Anadolu yakasından sorumlu Güvenli Ürün Danışma Ofisi İstanbul-2 kurulmuştur.

Anılan eyleme yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte; piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması, tüketicilerin daha etkin korunması, ürün güvenliği alanında farkındalığın artması, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesi ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanması hedeflenmektedir.

İlgili sektör üyelerinin, ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesini desteklemek amacıyla oluşturulan Güvenli Ürün Danışma Ofisleri ile ihtiyaç duyulması halinde iletişime geçilebilecektir.

Avrupa iletişim : pgd.istanbul1@ticaret.gov.tr
Anadolu iletişim : pgd.istanbul2@ticaret.gov.tr