KDV İade Sürecinin Etkinleştirilmesi

TOBB kanalıyla Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Girdi Tedarik Strateji (GİTES) yatay 2.1 numaralı Eylem Planı ile “Dâhilde İşleme İzin Belgesi(DİİB) kapsamındaki yurtiçi tedarik ile ithalat yoluyla tedarik uygulamalarındaki yurtiçi tedarik aleyhine farkın ortadan kaldırılmasına dönük düzenlemeler hayata geçirilmesi” ve Yatay 2.2 numaralı Eylem Planı ile “tecil, terkin sistemi ile KDV iade sürecinin etkinleştirilmesi, hızlandırılması ve maliyetinin düşürülmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılması”nın öngörüldüğü belirtilmiştir.

Yazıda, bahsi geçen eylemler kapsamında, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlandığı vurgulanmıştır. Söz konusu tebliğ ile DİİB kapsamında yurtiçinden eşdeğer eşya uygulamasının kabul edildiği ve terkin işlemlerinde YMM raporları konusunda kolaylıklar sağlandığı, KDV ihracat istisnası ile iade uygulamalarına ilişkin usul ve esasların mükellef lehine yeniden düzenlendiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, 2014 Mayıs ayından itibaren yürürlüğe giren hükümlerin GİTES Eylem Planlarında işaret edilen sorunların çözümünde kısmen veya büyük ölçüde etkili olup olmadığının, mevzuatta pratik olarak uygulanabilir daha başka değişikliklere ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespit edilebilmesi amacıyla Birliğimizin görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Toplanacak görüşlerin Bakanlıkları nezdinde derleneceği, süreç içerisinde Birliğimize gerekli bilgilendirme yapılarak, Maliye Bakanlığı’na aktarılacağı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin görüşlerinizin 30 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize yazıyla veya kubilay.simsek@tobb.org.trobaysan@iso.org.tr adreslerine elektronik posta ile gönderilmesi ilgilerinize sunulur.