Nar Ekşili Sos Hk.

TOBB tarafından aldığımız yazıda; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü’ne intikal eden yazıda “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yurt içinde piyasaya arz edilmesine izin verilmeyen nar ekşisi benzeri ürünlerin ürün tanımlarının değiştirilerek aynı içerikle salata sosu, ekşi sos vb. isimlerle üretiminin mevzuata uygunluğu hususunda görüş talep edildiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda 24.03.2023 tarih ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nar ekşisi izlenimi veren; nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup, nar ekşili şurup vb. isimlerle nar ekşisi benzeri ürünlerin tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yurt içinde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Ancak yeni düzenlemeye ilişkin olarak Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin piyasaya arz ettiği ürünlerin 30.06.2024 tarihine kadar piyasada bulunmasına imkan sağlanmıştır.

Bu itibarla Geleneksel ürünlerin muhafazası, tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yurt içi piyasaya arzı yasaklanan nar ekşisi izlenimi veren ürünlerin aynı içerik ve farklı adlarla yurt içi piyasaya arz edilmesi Bakanlıkça uygun olarak değerlendirilmemektedir.