Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Değişikliği

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’nden alınan yazıda; 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte değiştirildiği belirtilmektedir.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.

TOBB Yönetmelik Değişikliği Attach