SGK Başkanlığı-İSO İşbirliğinde 6552 Sayılı Torba Kanun Bilgilendirme Toplantısı (10 Kasım 2014)

Torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanun, sosyal güvenlik alanında, prim borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere çok sayıda ve çeşitli değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu değişiklik ve düzenlemelerin işyerlerine yansımalarının tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve işverenlerin bilgilendirilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı yetkilileri tarafından, Odamız Üyelerine yönelik olarak düzenlenen toplantıda, 6552 sayılı Kanun hakkında bilgi verilecek, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar interaktif olarak ele alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - İstanbul Sanayi Odası İşbirliğinde “6552 Sayılı Torba Kanun, Getirilen Değişiklikler ve İşyeri Uygulamalarına Yansımaları” Bilgilendirme Toplantısı

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6552 sayılı Kanun, sosyal güvenlik alanında, prim borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere çok sayıda ve çeşitli değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu değişiklik ve düzenlemelerin işyerlerine yansımalarının tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve işverenlerin bilgilendirilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı yetkilileri tarafından, Kurum görev alanı kapsamında bulanan meslek odaları, kurum ve kuruluşlara yönelik bir dizi toplantılar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Sanayi Odası üyelerine yönelik toplantı, 10 Kasım 2014 Pazartesi günü, 13:30 - 16:30 saatleri arasında, İstanbul Sanayi Odası Odakule Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ, Daire Başkanı Ümran TÜRK ile İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat GÖKTAŞ katılacağı toplantıda, 6552 sayılı Kanun hakkında bilgi verilecek, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar interaktif olarak ele alınacaktır.

Bilgilendirme toplantısına, Odamız üyesi firma sahipleri, muhasebe-finans, insan kaynakları ve hukuk uygulamalarından sorumlu yöneticileri, müşavir ve çalışanları, şirket avukatları katılabileceklerdir.

Bilgilendirme toplantısı programı için tıklayınız Attach