Taşınmaz Satışı İhalesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda “mülkiyeti Kurumumuza ait İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mah. 8583 ada, 1 parselde kayıtlı 4.408,23 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. “ denilmektedir.

Daha fazla bilgi için 0312 585 61 43/ 585 61 45 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

İhale Tarihi: 18.02.2015 Çarşamba Saat 11.00
Şartname Bedeli: 100,00 TL.
Muhammen Bedel (KDV Hariç): 11.340.000,00 TL.
Teminat Tutarı: 567.000,00 TL.