Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Odamıza gönderilen yazı aşağıya aktarılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik” 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.