Havuz Trombosit Süspansiyonlarının Bakteriyel Kontaminasyon Kontrolü İçin Otomatize Bakteriyel Kültür ve İdentifikasyon Sistemi Alım İhalesi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Havuz Trombosit Süspansiyonlarının Bakteriyel Kontaminasyon Kontrolü için Otomatize Bakteriyel Kültür ve İdentifikasyon Sistemi alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni, İdari şartname ve teknik şartnameye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1004 adresinden ulaşabilirsiniz.