1-3 MAYIS TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ SANAYİ SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN İSTİSNALAR

 • Diğer Haberler
1mayıs-sokaga-çıkma-yasagı-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30.04.2020 saat 24:00 ila 03.05.2020 saat 24:00 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma uygulaması ile ilgili olarak sanayi sektörünü ilgilendiren istisnalar hakkında üyelerini bilgilendirdi. İSO’nun üyelerine istisna için doldurulacak izin belgesi formu da gönderdiği konuyla ilgili duyurusu şöyle:

 • Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri
 • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri
 • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
 • Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler
 • Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri
 • Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler
 • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları
 • Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)
 • Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar
 • Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar
 • İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)
 • Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları

T.C. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve 30.04.2020 saat 24:00 ila 03.05.2020 saat 24:00 aralığında uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması esaslarını belirleyen 28.04.2020 tarihli Genelge’nin 2.Maddesinin “O” bendi uyarınca “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten işyerleri ve tesisler” istisna tutularak çalışmalarına devam edebileceklerdir.

Belirlenen günlerde çalışma yapacak firmaların herhangi bir kurum veya kuruluştan izin almasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kapsamda firmaların işyerine geliş gidişlerde kullanacağı özel araç ve servis araçlarının her birinde aşağıdaki bağlantıda yer alan yazı ve eklerinin bulundurulması gerekmektedir.

1 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi Attach Sokağa Çıkma Yasağında Çalışma İzni Attach