GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİNİ 28 MAYIS GÜNÜ SONUNA UZATTI

  • Diğer Haberler
korona-önlemler-geçici-vergi-uzatımı-01

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 18 Mayıs 2020 günü sonunda verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerini, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzattı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) konuyla ilgili olarak sanayicileri şu duyuru ile bilgilendirdi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarih ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”