HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİ,1 HAZİRAN GÜN SONUNA KADAR UZATTI

  • Diğer Haberler
korona-önlemler-kurumlar-vergi-01

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı. İstanbul Sanayi Odası bu konuyla ilgili olarak üyelerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

“T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”