Hollanda Prensi ve İklim Değişikliği Elçisi Jaime de Bourbon de Parme, İSO’yu Ziyaret Etti

  • Diğer Haberler
hollanda-prensi-ziyaret-01

Hollanda Prensi ve İklim Değişikliği Elçisi Jaime de Bourbon de Parme, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ve OECD Istanbul Merkezi Başkanı Achraf Bouali ile beraberindeki OECD heyeti İstanbul Sanayi Odası’nı (İSO) ziyaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe tarafından ağırlanan heyet ile yapılan görüşmede. Paris İklim Anlaşması sonrası ülkemizin iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım stratejileri ile sanayi sektörünün bu alandaki mevcut durumu ele alındı.

İklim değişikliğinin etkilerini sanayi perspektifi ile tanımlayarak düşük karbonlu bir ekonomik modele geçiş için iki ülke arasında yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda özellikle tekstil sektöründe döngüsel ekonomi alanında ortak teknolojiler geliştirilmesi konusunun önemi vurgulandı.

Karbon yoğunluğunun kullanılan enerjiye bağlı olduğu günümüzde ülkemizdeki elektrik üretim kaynak dağılımında güneş, rüzgar ve jeotermal gibi kaynaklardan gelen enerji altyapısının ele alındığı toplantıda, yenilenebilir enerjinin en üst düzeyde kullanımı ve enerji verimliliği konuları da görüşüldü. Görüşmeler esnasında Türk sanayi sektörünün yeşil dönüşümünde yenilenebilir enerji kullanımı konusunda desteklenmesinin karbon ayak izinin azalmasında en önemli ve kritik rolü oynayacağı belirtildi.