İSO, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

  • Diğer Haberler
kalkinma-bankasi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), düzenlediği toplantıda Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (KTKB) krediler, garantiler, ticaret finansmanı, KOBİ programları, teknik yardımlar gibi başlıklarda çeşitlendirdiği ürün ve hizmetlerinin sanayicilere tanıtımı noktasında bir bilgilendirme toplantısı ger��ekleştirdi. Odakule’de İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren’in ev sahipliğinde yapılan KTKB bilgilendirme toplantısına KTKB Başkanı İhsan Uğur Delikanlı da katıldı. Toplantıya sanayi ve iş dünyasından çok sayıda temsilci ilgi gösterdi.

İSO, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren, günümüzde ekonomilerin boyutlarının GSYH ile ölçüldüğünü ancak niteliğin de artık önem kazandığını söyledi. Dünya ekonomisindeki büyük dönüşümün buna neden olduğunu anlatan Eren, artık daha çok teknolojik ve sürdürülebilir üretimin öne çıktığını dile getirdi. Teknoloji ağırlıklı sanayinin sürdürülebilmesi için en önemli unsurlardan birinin de finansman olduğuna değinen Eren, mevcut bankacılık sistemi ile gerekli finansmanın sağlanmasının mümkün olmadığını anlattı. Bazı stratejik ve uzun vadeli yatırımlar için özel finansman araçları ve yöntemlerine ihtiyaç duyduklarına değinen Eren, Cumhuriyet tarihindeki pek çok büyük kuruluşun da bu vizyon ile ülkeye kazandırıldığına değindi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren
İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren

Kalkınma bankalarının küresel ekonomik konjonktürde önem kazandığını belirten Eren, Türkiye gibi sermaye derinliğinin olmadığı ülkelerde kalkınma bankalarının vade sorununa çözüm olabileceğini dile getirdi. KTKB’nin 1999’da kurulmasına rağmen yeteri kadar kullanılamamış bir kaynak olduğuna işaret eden Eren, sanayicilerin taleplerini ne kadar çok iletirse bankanın da o kadar yakın bir yaklaşım sağlayacağını aktardı.

KTKB Başkanı İhsan Uğur Delikanlı
KTKB Başkanı İhsan Uğur Delikanlı

Toplantıda konuşan KTKB Başkanı İhsan Uğur Delikanlı ise Karadeniz İşbirliği Örgütü’nün Sırbistan dışındaki 11 üye ülkenin bankada hissedar olduğunu söyledi. Bankanın 2004 yılında ilk kez yatırım yapılabilir seviyede rating notu kazandığını anlatan Delikanlı, ilk kez 2012’de 200 milyon İsviçre Frankı bono ihraç etmeyi başardığını ifade etti. Bankanın amacının üye ülkelerin bir sinerji yaratarak kendi edinebileceklerinden daha avantajlı krediyi üyelere sağlamak olduğunu belirten Delikanlı, KTKB’nin üye ülkelerin ortalamasının en az iki not üstünde kredi ratingi olduğunu vurguladı. Delikanlı, her ne kadar kar etmenin ana amaçları olmasa da her yıl kar ettiklerini hatırlatarak bunun bankanın daha avantajlı kredi sağlamasına imkan sağladığını ekledi. Delikanlı, bankada en büyük hisse sahibi üç ülkenin Türkiye, Rusya ve Yunanistan olduğu bilgisini verdi.

KTKB Mali Kurumlar Başkan V. Altay Today
KTKB Mali Kurumlar Başkan V.
Altay Today

Daha sonra KTKB Mali Kurumlar Başkan V. Altay Today, bankanın verdiği hizmetler ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından toplantıya katılan dinleyiciler hangi proje ve yatırımlarına kredi imkanı bulabilecekleri konusundaki soruları banka yetkililerine yöneltme imkanı buldu.