İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Mayısta 52,3 Oldu

  • Diğer Haberler
ihracat-iklimi-endeksi-nisan2023

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 52,3 olarak gerçekleşti. Endeks nisan ayına göre hafif düşüş gösterse de üst üste dördüncü ay, eşik değer olan 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Talep koşullarındaki iyileşmeye katkı sağlayan ana pazarlardan biri, ABD oldu. Avrupa'da birçok ülkede büyüme hızı kesti. Diğer bölgelerde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'da ekonomik aktivite belirgin şekilde artmaya devam etti. Asya'nın bazı bölgelerinde ise ekonomik büyüme güçlü seyretti. Japonya'da Ekim 2013'ten bu yana en hızlı üretim artışı kaydedildi, Çin'de büyüme ise yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Nisan ayında 53,1 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayıs ayında 52,3 olarak gerçekleşti. Endeks önceki aya göre hafif bir düşüş gösterse de Türk imalatçılarının ihracat talep koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Bu iyileşmenin Şubat ayından bu yana en ılımlı düzeyde gerçekleşmiş olmasına rağmen Mayıs itibarıyla ihracat iklimi son dört ay boyunca güçlendi.

ABD iyileşme var, Avrupa pazarı ivme kaybetti

Talep koşullarındaki iyileşmenin devam etmesine katkı sağlayan ana pazarlardan biri, ekonomik aktivitenin üst üste dördüncü ay arttığı ABD oldu. Bu ülkede büyüme bir yıldan daha uzun bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Avrupa'da üretim Mayıs ayında genel olarak artış göstermekle beraber birçok ülkede büyüme ivme kaybetti. İmalat sektöründeki zayıflığa bağlı olarak Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite Nisan ayına göre daha düşük oranda arttı.

PMI endekslerinin yalnızca imalat sanayi için mevcut olduğu Avrupa ülkelerinde, veriler sektörde talep yetersizliği olduğu yönünde sinyal verdi. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Hollanda’da imalat sanayi üretimi düşüş gösterdi. Bu eğilimi bozan ülke, güçlü seyreden turizm sektörünün yarattığı talebin etkisiyle imalat üretiminin arttığı Yunanistan oldu.

BAE, Suudi Arabistan ve Katar’da belirgin iyileşme

Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’da ekonomik aktivite belirgin şekilde artmaya devam etti, ancak bu üç ülkeden yalnızca Katar’da büyüme hız kazandı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivitenin Nisan ayına göre daha hafif daraldığı gözlendi. Asya'nın bazı bölgelerinde ekonomik büyüme güçlü seyretti. Japonya’da Ekim 2013'ten bu yana en hızlı üretim artışı kaydedilirken, Çin'de büyüme yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında gerçekleşti. Hindistan’da ekonomik aktivite, 2010 ortalarından bu yana en yüksek artışın yaşandığı Nisan ayına göre yatay seyretti. Üst üste dördüncü ay büyümenin gerçekleştiği Rusya’da ise ekonomik aktivite bir önceki anket dönemine göre ivme kaybetse de güçlü şekilde genişlemeyi sürdürdü.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: 

“Türk imalatçılarının ihracat iklimi iyileşmeye devam etmekle birlikte birçok ülkede firmalar, imalat talebinin durgun kalması nedeniyle uluslararası pazarlarda hizmet firmalarından gelen güçlü talepten destek buldu. Mevcut iyileşmenin sürdürülebilmesi için ihracatçıların önümüzdeki aylarda daha dengeli dağılan bir büyüme görünümüne ihtiyacı olacak.”

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi (Haber Bülteni, Mayıs 2023) Attach ICI Türkiye Export Climate Index (News Bulletin, May 2023) Attach