İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Mütevelli Heyet Toplantısı Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
isov-manset-04

İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın (İSOV) Mütevelli Heyet toplantısı, video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Toplantı, 21 Ekim 2020 tarihinde İSOV Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın divan başkanlığında yapıldı.

Aynı zamanda İSO Yönetim Kurulu Başkanı da olan İSOV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan toplantıda yaptığı konuşmada pandemi sürecinde önemli ölçüde temel görevlerini aksatmadan ülke olarak ve millet olarak büyük bir gayret içinde olduklarını söyledi. Sanayicinin her zaman için zorluklarla mücadele edebilme ve rüzgarı tersine çevirme yeteneğinde olduğunu, bulundukları dönemde de bu özelliklerinin öne çıktığını belirten Bahçıvan, Türk sanayicisinin sonaltı yedi aydır bu anlamda örnek bir başarı gösterdiğini ifade etti. En zorlu koşullarda bile fabrikaların çalıştığını ve tedarik zincirinin aksamadığını vurgulayan Bahçıvan, gösterdikleri başarının dünyaya parmak ısırttığını ifade etti. Bahçıvan aynı zamanda sanayinin ve sanayicinin ekonomi için zor günlerin dostu olduğunun bir kez daha kanıtladığını dile getirerek “Camia olarak sanayici olmaktan ne kadar gurur duysak azdır” dedi.


İSO Başkanı Bahçıvan, toplantıya Odakule’den İSOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Demirkaya ve İSOV Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Okan Oğuz ile birlikte katıldı.

Konuşmasında İSOV’un çalışmalarına değinirken, bağışçı üyelerine ne kadar teşekkür edilse az olacağını ve bu desteklerin sürmesi gerektiğini dile getiren Bahçıvan, vakfın 2020 çalışma programında faaliyetlerini birebir yerine getirme gayretinde olacaklarını söyledi. Bahçıvan, vakıf olarak bütçe kaynaklarında taviz vermeden öğrencilere verilen burslardan okullara yapılan yardımlara kadar tüm görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti. 

 
İSOV Yönetim Kurulu Başkanı
 Erdal Bahçıvan

İSO ve İSOV olarak son yıllarda eğildikleri ve çok iyi sonuç aldıkları mesleki eğitim konuşana da değinen Bahçıvan, bu konuda son yılların en başarılı hikayesini yazdıklarını vurguladı. Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim ve meslek liseleri konusunda son yıllarda kurdukları en yapıcı ve en üretken ilişki döneminin içinde olduklarını aktardı. Bunu da sadece medyanın değil rakamların da söylediğini dile getiren Bahçıvan, 40’a yakın okulun bu seneki öğrenci seçimlerinde hepsinin puanının geçen yıla göre çok ciddi artış gösterdiğini ve ilk tercihlerinde yüzde 100 doluluğa ulaştığını hatırlattı. Bahçıvan bu rakamların yaptıkları çalışmanın öğrenci ve veli çevresinde değer bulduğunun göstergesi olduğunun altını çizdi.

Meslek lisesi kavramının tekrar değer bulma çıtasına geldiğini ve nitelikli bir algıya kavuştuğunu söyleyen Bahçıvan, İSO camiasının okullarda görev alan değerli sanayicilerin verdiği katkıların, ortak yönetim anlayışı, destek ve özgüvenle birlikte bir rüzgar estirdiğini anlattı. Meslek liselerinde yılların olumsuz birikimi olduğunu hatırlatan Bahçıvan, bunu bir iki senede bertaraf etmenin hiç de kolay olmadığını hatırlattı. Vakıf olarak yeni bir okul açmanın geçmiş yönetimlerde de konuşulduğunu belirten Bahçıvan, önemli olanın küçük fidanlık değil ormanın kalitesini artırmak olduğunu kaydetti. Böylece farklı sektörlere hizmet eden okullarla çok daha fazlasını başarmış olacaklarına işaret eden Bahçıvan, bu konuda yeni önerilere ve diyaloga son derece açık olduklarını belirtti.

Almanya’daki çıraklık modeli olarak bilinen yapının kendilerinin de kullanabileceği bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Bahçıvan, şirketlerdeki İK departmanlarının biraz daha konunun içine dahil olarak çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Bahçıvan, olayların içinde oldukları zaman geçmişten farklı bir yola girildiğini ve mesleki eğitim merkezlerinin farklı bir boyut kazandığını ifade etti.

Nitelikli bursiyer sayısının artırılması ile İSOV bursiyerliğinin öğrencilerin CV’lerine yazdıracak seviyeye geldiğini aktaran Bahçıvan, burs olarak bırakmayıp hayatlarına dokunacak farklı etkinliklerle burayı bir kulüp haline getirip bursiyerlik markasını sürekli taşıyacakları değer olma noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlattı. İSOV’un İSTKA ile mesleki eğitim mükemmeliyet merkezi projesini hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Bahçıvan, Vakfı proje kaynakları ile geliştirmek adına önemli bir adım olacağının altını çizdi. Bahçıvan, yurt dışından da proje kaynaklarını Vakfın imkanlarına sunmayı planladıklarını ekledi. 


İSOV Mütevelli Heyet Başkanı
 Zeynep Bodur Okyay

Toplantının açılışında konuşan İSOV Mütevelli Heyet Divan Başkanı Zeynep Bodur Okyay da Covid-19 salgının alışkanlıklarını ve kalıplarını değiştirdiğini söyledi. Covid-19’un uzun süredir konuştukları konuları hızlandırıcı olduğunu belirten Okyay, zamana yayarak yapacakları bazı faaliyetleri hızlı şekilde değiştirdiğini aktardı. Hayat tarzlarının ve çalışma prensiplerinin değiştiğine dikkat çeken Okyay, İSOV’un ciddi yatırımları olduğunu ve eğitim alanında gayretleri olduğunu ifade etti. Eğitimin bu fırtınanın ortasında kaldığını ve dönüşüm ve atılım yapılması gerektiğini anlatan Okyay, bu konudaki farklı fırsatları da görmeleri gerektiğini dile getirdi.


İSOV Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

Türkiye’deki örgün eğitimdeki öğrenci sayısının 18 milyondan fazla ve bunun da çoğu Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu hatırlatan Okyay, pek çok sektörün uzaktan çalışmaya adapte olmasına karşın eğitim sektörünün uzaktan eğitime adapte olamadığını belirtti. Sanayinin yetkin insan kaynağı konusunda endişeleri sürerken, sanayiye yönelik eğitimin online olarak nasıl kesişeceğini göreceklerini anlatan Okyay, bu dönemde dijital altyapının da öneminin ortaya çıktığını ve bu konuda gidilecek çok yolun olduğunu belirtti.

Önlerine çıkan bir diğer konunun da fırsat eşitliği olduğuna işaret eden Okyay, bazı çocukların iyi imkanlarla online eğitimi yürütürken bazılarının ise engellerle karşılaştığını vurguladı. Salgının eğitim üzerindeki etkisini azaltmak için eğitim sektörünün de aynı sanayi gibi hızlı şekilde dönüşeceğine dikkat çeken Oktay, kişiye göre eğitim ya da home schooling gibi konuların gündeme geleceğini anlattı.


İSOV Genel Sekreteri Aynur Ayhan

Vakfın temel amacının verimli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirme konusunda imkanlarını seferber etmek olduğunu söyleyen Okyay, meslek liseleri konusunda hassas olduklarına değindi. Mesleki eğitimin önünü açacak bir dizi uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakfın el ele çalışarak gerçekleştiğini belirten Okyay, MESKOM Üyelerinin Yönetim Kurulu ile birlikte birçok konuyu devreye almış olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.


İSOV Denetim Kurulu Üyesi
Fikret Dalkıran

İSOV Genel Sekreteri Aynur Ayhan ise Vakfın geçtiğimiz dönemde yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Ayhan, her geçen yıl yeni projeler üreterek öğrenmeye ve üyeleri adına yaptıkları çalışmaları şeffaf yapmaya azami özen gösterdiklerini söyledi. Ardından İSOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Vakfın bütçesi ile ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda Denetleme Kurulu Raporu da, İSOV Denetim Kurulu Üyesi Fikret Dalkıran tarafından okunarak üyelerin oylamasına sunuldu ve kabul edildi.


İSO Mütevelli Heyet Üyesi Jefi Kamhi

Toplantıya, kısa bir süre önce kaybettiğimiz İSO Onur Üyesi Jak Kamhi’nin oğlu Jefi Kamhi de katıldı. Babasının İSOV’daki üye ve misyonunun devam ettireceğini, bu konuda İSOV’a aile olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen Kamhi, babasının bu konudaki hassasiyetine değindi ve aynı şekilde devam edeceklerini dile getirdi. Kamhi şöyle dedi: “Aile olarak her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Yaptığınız ulvi çalışmalar için teşekkür ediyorum. Geçmişte biz de Profilo teknik okulu macerasından geçmiştik ancak sonrasında okulu Milli eğitime devretmek zorunda kalmıştık. Ama mezunlarının piyasada gösterdiği başarılara tanık oldukça mutlu oluyoruz.”

Toplantı sırasında İSOV Üyeleri de Vakıf ile ilgili görüşlerini ve önerilerini paylaştı. Toplantıda ayrıca yeni Mütevelli Heyeti Üyeleri kabul edildi ve vefat etmiş Mütevelli Heyeti Üyelerinin varisleri üye olarak tanıtıldı.