İşten Çıkarma Yasağı Cumhurbaşkanı Kararı İle 17 Mayıs’tan İtibaren 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

  • Diğer Haberler
isten-cikarma-yasagi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Mayıs’tan itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması düzenlendi.

“İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek.

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.”

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf