T.C. MERKEZ BANKASI, SEÇİLİ SEKTÖRLERDEKİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA,10 YIL VADELİ YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ KULLANDIRACAK

  • Diğer Haberler
tcmb-kredi-01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) COVİD-19 salgınının ilk günlerinde, salgının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırma kararının ardından, salgın ile ekonomik mücadele kapsamında 5 Haziran’da yeni bir karar daha aldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) söz konusu karar ile ilgili olarak üyelerini şu duyuru ile bilgilendirdi:

“TCMB, 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağını ilan etmişti.

TCMB bu kez 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklama ile, geçen dönemde işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığını belirterek Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verildiğini duyurmuştur. 

Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, TCMB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; (i) verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, (ii) dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve (iii) sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Krediyi, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve ülkemiz açısından kritik öneme sahip selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalar kullanabilecektir.

İlk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak kredi azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olacaktır. Kredi faiz oranı Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır.

Kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacaktır.”

Not: Söz konusu krediden yararlanabilecek sektörler listesi ektedir.

Kredi Kullandırılacak Sektörler Attach