Bahçıvan’dan Sivas İçin Öneri: “Sivas, Emekli Ekonomisine Önemli Bir Model Olabilir”

  • Etkinlikler
sivas-gezi-basin-02

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Yıldırım, Kangal’daki Sivas Termal Yaşam Merkezi’nde 18 Ekim Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Sivas’ta yaşlı nüfus ekonomisine yönelik çalışmaların yapılmasının gündeme alınmasını önerdi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Sivas seyahatinin bir değerlendirilmesinin yapıldığı ve gündemdeki ekonomik gelişmelere yönelik görüşlerin aktarıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularına da cevap verildi.

Basın toplantısında ilk sözü İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan aldı. Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Meclisi olarak değişik dönemlerde ülkemizin değişik yörelerine giderek hem oradaki dostlukları pekiştirmek hem de bölgede oluşabilecek fırsatları, iş imkânlarını yerinde görüp incelemek maksadıyla geziler tertipledikleri bilgisini verdi.

Gezi boyunca başka bir Sivas tanıdıklarının altını çizen Erdal Bahçıvan, Organize Sanayi Bölgesi’nde gördükleri işletmeler karşısında kentte bir mucize yaratıldığını ve bu anlamda Sivas adına gururlandıklarını söyledi.

Bahçıvan’dan Sivas İçin Öneri: “Sivas, Emekli Ekonomisine Önemli Bir Model Olabilir”Sivas’ın 20-30 senesinin geçmiş 20-30 senesinden çok farklı ve olumlu olacağını düşündüğünü vurgulayan Bahçıvan, bu düşüncesinde duygusal değil gerçekçi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortadaki tablo, Sivas’ın içine girmiş olduğu yatırım kuşağı, dünyanın giderek doğuya kaymasının Sivas’a vermiş olduğu fırsatlar ve Sivas’ın vizyonu, bu kadar değerli bir özel sektör kurumunun başında Osman Bey gibi vizyoner birinin olması, şehrin üniversitesiyle, belediyesiyle, idarecisiyle, valisiyle bütünleşiyor olması, hem de bunu Sivas gibi farklı mozaiklerin Türkiye’sinde bir bütünleşme haline getirerek yapıyor olması çok önemsenmesi gereken ve içinde bulunduğumuz huzur arayışı içinde örnek alınması gereken bir tablo. Bazı şeyler tesadüfi olmuyor. Bunlar da farklı şehirlerimizin bence örnek alması gereken tavırlar, tutumlar ve politikalardır.”

Erdal Bahçıvan’ın ardından konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Yıldırım, kentin önemli sorunlarından biri olan göç konusuna değinerek bu göçün durdurulması için yapılması gerekenleri tartışırken bir yol haritası çizmeye karar verdiklerini açıkladı. Yıldırım, bu yol haritasının adını “Ortak Tespit, Ortak Talep, Ortak Takip”in baş harflerinden ilham alarak “3T” koyduklarını söyleyen Yıldırım, “Amacımız 2023’te ilk ona girmek. Nasıl 1950’ye, 48’e kadar Sivas’ın gelişmişlik düzeyi ilk onda idiyse, 2023’te de ilk ona girmek için yola çıktık” dedi. Sivas’ın ekonomik, tarihsel, doğal ve kültürel zenginliklerinden yola çıkarak hedefler oluşturduklarını kaydeden Yıldırım, gayretlerinin bu hedefleri gerçekleştirmede tek başına yeterli olmadığını ifade etti. İSO’nun ziyaretini bu anlamda çok önemli bulduklarını belirten Yıldırım, “İstanbul Sanayi Odamız gibi sanayicilerimizle siz basınımızın Sivas’a gelmesi bizleri ziyaret etmeniz, hem organize sanayi bölgemizi hem de potansiyellerimizi görmeniz, Sivas’ı tanımanız bizim için çok önemli. Bize verdiğiniz moral de çok önemli. Üçüncüsü de tabii bunlar ilişkilerimizin gelişmesini sağlıyor. İş adamlarımız buraya gelen yatırımcılarla tanışıyor. En azından kendi bilgilerinden, becerilerinden biz de faydalanmış oluyoruz, iş birlikleri gelişiyor” dedi. 

“Çok Şükür Yeteri Bağışıklığa Sahibiz”

Bahçıvan’dan Sivas İçin Öneri: “Sivas, Emekli Ekonomisine Önemli Bir Model Olabilir” 02İki başkanın konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularına geçildi. Bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik soruya İSO Başkanı Erdal Bahçıvan şu cevabı verdi: “Biz bütün bunlara rağmen özel sektör olarak, bu zorlukların bilincinde olup ama kendimizi de çok fazla bu gündeme kaptırmadan yaptığımız işi en iyi şekilde yapıp bu engebeli ve engelli koşudan, bu zorlu dönemin içinden nasıl daha başarılı çıkabiliriz konusunda, bunun yol haritasını oluşturma noktasında çok şükür yeteri bağışıklığa sahibiz. Türk özel sektörü en zor koşullarda da paniklemeden, belki birazcık ivme kaybedip ama bu zorlukları aşabilme dinamizmine sahip. Zaten bizi diğer ülkelerden ve diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızdan ayıran en büyük faktör bu... Bunlar da bu bölgede yaşamanın, bu ülkenin vatandaşı olmanın, bu bölgenin yatırımcısı ve özel sektörü olmanın birtakım kendine ait cilveleri.”

Orta Vadeli Program’a yönelik değerlendirme sorusuna Erdal Bahçıvan, bardağın dolu tarafından bakarak mutlu ve tatminkar oldukları cevabını verdi. Sanayinin tekrar Türkiye ekonomisinde önemsenmesinin memnuniyet verici olduğunun altını çizen Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye inşallah sanayinin önemini tekrar idrak etmiş ve özellikle yüksek teknolojiden, inovasyondan, katma değerden, bilimden beslenen, Türkiye’ye değer üretecek bir sanayi modeliyle önümüzdeki yılların plan ve programını yapacaktır.”

“Bu dönemde Türkiye’nin hangi sanayi alanlarında hamleler yapacağına inanıyorsunuz?” sorusuna ise başta demir çelik, petrokimya, makine, enerji ve tarımda Türkiye’nin önemli potansiyelleri olduğunu belirten Bahçıvan, özellikle makine sektörünün altını çizerek, “Türkiye’nin hem makine ihracatına hem de dışarıdan gelen makine ithalatına engel olacak ve ciddi anlamda bir cari açık çözümü olma noktasında büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sanayinin finansmanına yönelik sorulara da cevap veren Bahçıvan, bu konuda kalkınma bankacılığının önemine değindi. Türkiye’nin sanayiye fon yaratan, dünyanın gelişmiş sanayi ülkelerindeki örneklerinin benzerlerine yakın model ve vizyonda prensipler dâhilinde çalışacak olan bir kalkınma bankası kurulması ihtiyacı olduğunu tekrar vurgulayan Bahçıvan, kalkınma bankasının Türk sanayisinin hizmetine doğru projeler olduğunda, doğru fikirler olduğunda aktarılmasının turbo bir motor görevi göreceğini düşündüğünü söyledi.

“Anadolu'yu Üretime Yönlendirmeliyiz”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Osman Yıldırım da finansman konusunda söz alarak Anadolu’nun banka kaynaklarına ulaşma noktasında çok daha zorluk yaşadığını belirtti. Anadolu’nun üretmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Artık İstanbul’un bir üretim merkezi değil, bir finans merkezi, bir kongre merkezi, potansiyelindeki turizm gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılarak da Anadolu'yu üretime yönlendirmemiz lazım. Hem burada üretime yönlendirince, burada doğan insanları burada doyurduğunuz zaman Türkiye’nin birçok sorununu da halletmiş oluyoruz.”

Toplantının sonunda Erdal Bahçıvan, her seyahatte bir spot görüşlerinin oluştuğunu ifade ederek Sivas için de yaşlı nüfus ekonomisine yönelik çalışmaların yapılmasının gündeme alınmasını istedi. Sivas’tan göç etmiş ancak emekliliğini kendi topraklarında yaşamak isteyenler için Sivas’ın çok önemli bir model olacağını söyleyerek “Sivas bence bu konuda çok önemli merkezlerden bir tanesi. Hem emeklilerimizi mutlu etmiş oluruz hem de onlara bağlı farklı iş modelleri olabilir. Önümüzdeki dönemde bir il modeli olabilir bu” dedi.