İSO 2018 Çevre Ödülleri, Çevre Bakanı Murat Kurum’un Katılımıyla Sahiplerini Buldu

  • Etkinlikler
cevre-odulleri-01

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az enerji ve ham madde ile üretim sağlayan projelerinin ve “sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi” konusundaki çalışmalarının yarıştığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen geleneksel İSO Çevre Ödüllerinde Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. layık görüldü.

Toplam üç kategoride KOBİ ve büyük ölçekli ayrı ayrı ödüllerin verildiği organizasyonda, aynı kategoride ikinciliğe Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., üçüncülüğe Ülker Bisküvi layık görülürken, jüri özel ödülünün sahibi de Sütaş Süt Ürünleri oldu.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir’in konuşması ile başlayan törene İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yelken, Kemal Akar, Cemal Keleş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve birçok İSO Meclis Üyesinin yanı sıra akademi, iş ve sanayi dünyasından yüksek katılım oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. Sanayinin sorun yaşamaması için İstanbul çevre düzeni planı; ‘bölge ölçeğinde’ ele alınmalıdır. Ülkemiz için de acil olarak mekansal stratejik planının hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayicinin çevreyi kirlettiğine yönelik yanlış bir algı olduğunu ve bu nedenle ödül töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. İnsanlığın çevre olmadan yaşayamayacağını ve tabiatın bir parçası olduğunu belirten Kurum, çevreyi bir emanet olarak gördüklerini kaydetti. Deprem bölgesinde yaşadıklarını ve çarpık kentleşme gibi sorunlarla yüz yüze geldiklerini dile getiren Kurum, son yüzyılda deniz seviyesinin ve havadaki karbondioksit oranının arttığına işaret etti. Kurum bu bakımdan üretim ve tüketim seviyelerini acilen gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kurum, dünyayı en çok kirleten ülkelerin yüzde 25 ile Çin, yüzde 15 ile ABD ve yüzde 15 ile AB olduğunu belirterek Türkiye’nin yüzde 0,7 ile çok düşük kirlilik oranına sahip olduğu bilgisini verdi. Meclis’te Sıfır Atık Projesi’ni başlattıklarına değinen Kurum, yaptıkları çalışmalarla katı atık konusunda 3,5 milyar TL tutarında katma değer sağladıklarını anlattı.

Gelişmiş ülkelerin imza attığı Paris Antlaşması’na gelişmiş ülkeler kadar çevreyi kirletmedikleri için taraf olmadıklarını belirten Kurum, İklim Değişikliği Eylem Planı’nı uygulamaya koyduklarını ve sera gazını azaltmayı taahhüt ettiklerini kaydetti. Kurum, deniz kirliliğine ilişkin anlık takip yaptıklarını ve 254 atık su arıtma tesisi ile bu süreci yürüttüklerini ifade etti.

2019 yılı itibarıyla poşetlerin ücretli olacağını hatırlatan Kurum, poşet kullanımını azaltmak istediklerine değindi. Eskiden olduğu gibi bez çanta ve filelerle alışveriş yapacaklarını anlatan Kurum, Sıfır Atık Projesi’ni uygulayan belediyelere de teşvik getirdiklerini açıkladı. Denizleri kirletenlerin yurt dışında olduğu gibi yüksek cezalara uğrayacağını belirten Kurum, cezaları 10 katına çıkardıklarına işaret etti. Kurum, imar planlarında yürüyüş ve bisiklet yoluna yer verilmesini zorunlu hale getirdiklerini de ekledi.

Kurum şöyle devam etti:

“İSO’nun Türk sanayi sektörü içindeki payı yüzde 40. Sanayicilerimiz bu ödüller ile çok örnek bir davranış sergiliyorlar. Bu davranışın tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Sanayicilerimiz hem üretime hem de istihdama katkı sağlarken çevre duyarlılıkları da takdire şayandır.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise ödül törendeki konuşmasında ödül vermelerindeki asıl amaçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmek olduğunu söyledi. Bahçıvan, bu farkındalığın her geçen gün hep birlikte ve elbirliğiyle yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirtti.

Türkiye’de ve dünyada yaşadıkları çevre sorunlarının her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Bahçıvan, sanayileşme ve şehirleşmenin olumlu özelliklere sahip olsa da sanayileşmeyle birlikte kaçınılmaz olarak yaşanan göçlerin birtakım problemleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi. Bahçıvan, İstanbul’un yaşadığı sorunların başında da hızlı nüfus artışı geldiğini ifade etti.

Nüfus artış hızını yavaşlatmak adına plan yapıcıların 2009’da İstanbul’un; moda, finans, turizm ve hizmet odaklı bir istihdam yapısına dönüşmesine yönelik çevre düzeni planını hayata geçirdiğini hatırlatan Bahçıvan, İstanbul’dan sanayi kimliğini silmenin onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakacağına işaret etti. Bahçıvan, 2008 küresel finansal krizde sanayiden uzaklaşan toplumların ve şehirlerin durumuna hep beraber şahit olduklarını anlattı.

Sanayinin sorun yaşamaması için dönüşümün bölge hatta ülke ölçeğinde ele alınacak bir program ve plan dahilinde gerçekleşmesi gerektiğini açıklayan Bahçıvan, İstanbul’un bölge ölçeğinde planlanması gerektiğine değindi. Bakan Murat Kurum’un 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü konuşmasında Türkiye için acil olarak mekânsal stratejik planın hazırlanmasından bahsettiğine değinen Bahçıvan bunun sanayi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.


İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,
tören sırasında İSO Çevre ve Enerji Kurulları
Başkanı olarak Çevre Ödülleri Jürisi’ne
başkanlık yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tacir’e bir teşekkür plaketi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “100 günlük icraat programı”nda yer alan Türkiye’nin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi”nin yapılacak olmasının bu açıdan çok önemli olduğunu kaydetti.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Acı ama gerçek: Sanayimiz mekânsal sorun nedeniyle adeta göçebe durumdadır. Bu göçebe durum ciddi bir kaynak israfını da beraberinde getiriyor. Sanayicilik uzun vadeli bir iştir. Tapudan uzak bir sanayi modeline daha fazla vakit kaybetmeden geçilmelidir. Sanayimizin mekânsal sorunlarının çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza önermiş olduğumuz ‘emlak sanayi’ modelinin hayata geçmesi noktasında Odamız her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Sanayimizin imar sebebiyle iskân ve ruhsat alamaması nedeniyle iskansız binalar için kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getirmiştik. İmar barışı ile bu soruna çok kısa sürede, özverili çalışmalarınızla çözüm getirdiniz. Teşekkür ederiz. Bu konuda şunu ifade etmek isterim ki sanayinin toplam inşaat alanı fazla olduğundan yüksek başvuru bedelleri çıkmıştır, taksitlendirme kolaylığının faydalı olacağını değerlendiriyoruz.”

İSO Başkanı Bahçıvan, çevre konusuna çok önem verirken iklimlerin değiştiğini ve etkilerini gündelik yaşamda hissettiklerini söyledi. Bahçıvan, “Ancak şunu da açık yüreklilikle vurgulamam gerekiyor: Gelişmiş ülkeler rekabet avantajı sağlamak bağlamında çevre ve iklim standartlarını gelişmekte olan ülkelere dayatma yoluna gitmemelidir. Gelişmekte olan bir ülke olarak biz çevre konusunda giderek daha fazla duyarlılık geliştirirken, gelişmiş ülkeler bu duyarlılığımızı suistimal etmeye kalkışmamalıdır” şeklinde konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir
İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tacir

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir de törenin açılış konuşmasını yaparken hayatın her alanında dijital dönüşümün etkisini hissettiklerini söyledi. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiğine değinen Tacir, bu değişime ayak uydurabilen sanayicilerin rakiplerini geçerek ipi göğüsleyeceğini anlattı. Endüstri 4.0’ın üretimde verimliliği artırarak sürdürülebilirliğe de önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Tacir, yeşil ekonomi ve yeşil işlerin bugünkü bir çok konvansiyonel işin yerini alacağını dile getirdi. Tacir, endüstriyel gelişim alanında yeni kalkınan yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin desteklenmesi ve geleneksel sektörlerde teknolojik yenilemeye ağırlık verilmesinin gerektiğini ifade etti.

Tacir şöyle devam etti:

“Yirmi üç yıl önce vermeye başladığımız ödüllerimiz ile sanayimizin çevre koruma konusundaki çabalarını takdir etmeyi amaçladık. Son iki yıldır, bu hassasiyetlerin toplumun tüm kesimlerince sahiplenmesi gerektiğinden hareketle özel kategorimizle sanayi dışındaki projeleri de görme şansımız oldu. Sanayimizin çevre korumayı eksenine alan ürün ve projelerini değerlendirirken ilk önceliğimiz ‘topluma ve çevreye faydası nedir’ oldu. Başvuruların ne kadar yenilikçi, ne kadar yerli oluşu da diğer önemli kriterlerimizdi. Bu kriterleri değerlendirirken sanayi-üniversite ve kamu sinerjisinin küçük bir örneğini oluşturan jürimiz büyük bir özveri ile toplamda beş yüz soruluk bir değerlendirmeyi tamamladı. Kategorilerimizden biri de ‘sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi’ idi. Bu kategoriye büyük ve kurumsal firmaların gösterdiği yoğun ilgi takdire şayandır. İklim değişikliği ile mücadelemizde, çevre koruma konusunda daha çok başarı hikayesine, daha çok kahraman sanayicimize ihtiyacımız var.”


Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisi: (Soldan sağa) Unilever-Muhteşem Edis, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Tofaş-Güray Karacar, Bakan Murat Kurum, Ülker-İbrahim Taşkın, Sütaş-Ebru İkiz


Büyük Ölçekli İşletme İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisi: (Soldan sağa) İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Arçelik-Hakan Bulgurlu, Bakan Murat Kurum, Sarten Ambalaj-Zeki Sarıbekir, Vestel Beyaz Eşya-Sefa Gürler


Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi: (Soldan sağa) Eczacıbaşı-Tuncay Bilir, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Vestel Elektronik Ömer Gökçe Kuyucu, Bakan Murat Kurum, Yıldız Entegre-Bülent Yücelen, TÜPRAŞ-Metin Tüfekçioğlu


KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisi: (Soldan sağa) İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Hagelson Gülşah Karayavru ve Soner Alayurt, Bakan Murat Kurum, Baran Elektronik- Ertuğrul Eraslan, Uzay Kimya-Arif Dayıoğlu


KOBİ Çevre Dostu Uygulama Projesi Kategorisi: (Soldan sağa) İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Ultrapak-Özgür Avcı , Bakan Murat Kurum, Mete Plastik-Pelin Karadeniz


Özel Kategori - Kurum/Kuruluş: (Soldan sağa) Piri Reis Üniversitesi- Prof. Dr. Ömer Belik, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Nanomik-Buse Berber Örçen, Memsis-Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Piri Reis Üniversitesi-Rıdvan Kartal


Özel Kategori: (Soldan sağa) Akademisyen-Öğr. Gör. İsa Dal, Araş. Gör. Gökçe Kor Bıçakçı, Dr. Şöhret Aktepe_Mehmet Özkan, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Seda Kayahan, Bakan Murat Kurum, Aysun Öztürk, Dr. Yasin Özdemir, İTÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Karaca, Dr. Berat Haznedaroğlu, Doç. Dr. Çiğdem Gömeç


Jüri Üyeleri: (Soldan sağa) Neşe Eriş, Prof. Dr. Fatoş Germirli Babuna, Prof. Dr. Güleda Engin, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO YK Üyesi Mustafa Tacir, Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Semih Ersun, Prof. Dr. Gülsüm Yılmaz, Arzu Zeynep Kütük

İstanbul Sanayi Odası 2018 Çevre Ödülleri

Büyük Ölçekli Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi
Birincilik Ödülü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş
İkincilik Ödülü Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş.
Üçüncülük Ödülü Ülker Bisküvi San. A.Ş.
Jüri Özel Ödülü Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Sürdürülebilir Bir Tesis İle Bölgesel Kalkınmaya Destek

Büyük Ölçekli İşletme İnovatif Çevre Dostu Ürün
Birincilik Ödülü Arçelik A.Ş. Geri Dönüşüm PET Şişelerin Yeniden Değerlendirilmesiyle Üretilen Yüksek Performanslı, İnovatif ve Çevreci Çamaşır Makinası Kazanı
İkincilik Ödülü Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkanlı, 0 Standby, A+++ Akıllı İnverter Klima
Üçüncülük Ödülü Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. POAŞ için 20 Litre Yeni Plastik Bidon Projesi

Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi
Birincilik Ödülü Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Atık Boya Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım Sistemi
İkincilik Ödülü Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü Belediye Kentsel Atıksuların Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı
Üçüncülük Ödülü Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Heat-Pipe Isı Değiştirici Tasarımı ile Seramik Fırınlarından Atık Enerjinin Geri Kazanımı
Jüri Özel Ödülü Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Ağaç Sanayisi Üretiminde Madde Akım Yönetimi ve Yıldız Entegre A.Ş. Uygulamaları

KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün
Birincilik Ödülü Hagelson Plastik ve Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti Atık Halı Geri Dönüşümü İle Üretilen Plastik Hammadde
İkincilik Ödülü Baran Elektronik Sisitemleri San.Tic.Ltd.Şti. Serbest Soğutma Temelli İklimlendirme Kontrol Sistemi
Üçüncülük Ödülü Uzay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekolojik Sertifikalı Ev Temizlik Ürünleri

KOBİ Çevre Dostu Uygulama Projesi
Birincilik Ödülü Ultrapak Makina San.Tic.A.Ş. Kesilmiş Yarı Mamul Bezin Ultrasonik Kaynak Yöntemiyle, 3 Boyutlu Taşıma Torbası Üretim Hattı
İkincilik Ödülü Mete Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enjeksiyon Makinalarında Kalıp İçi Soğutma Sularının Geri Kazanımı

Özel Kategori - Kurum/Kuruluş
Birincilik Ödülü Memsis Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Ltd. Şti. Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımında Yerli Membran ve Modüllerin Geliştirilmesi
İkincilik Ödülü Piri Reis Üniversitesi "Breeam Excellent Sertifikalı" Tuzla Deniz Kampüsü
Üçüncülük Ödülü Nanomik Nanobiyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Taze Meyve/Sebzelerin Raf Ömrünü Arttıran İnsan ve Çevre Sağlığına Dost Doğal Koruyucu: Mikoks

Özel Kategori – Akademisyen
Çevre konusundaki akademik çalışmaları nedeniyle ÖZEL ÖDÜL almaya hak kazanmışlardırBerat Haznedaroğlu, Doktor Öğretim Üyesi Biyoekonomi Odaklı Kalkınma Çerçevesinde Gıda:Su:Enerji Bağlantısı ve Yosun Uygulamaları
Gökçe Kor Bıçakçı, Araştırma Görevlisi Anaerobik Çürütme Prosesinde Uygulanan Mikrodalganın Arıtma Çamurundaki Triklosan Giderimine Etkisi
Çiğdem Gömeç, Doçent Doktor Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması
Yasin Özdemir, Dr. Su ve Tuz Kullanılmadan Sofralık Zeytin Üretimi
Ceviz Yeşil Kabuğunun Susuz Soyma Sistemi
İsa Dal, Öğretim Görevlisi Çevre Dostu Yeni Nesil Bor Bileşiği ile Ağartma İşlemi