İSO, Çevre için Önemli Adımlar Atacak

  • Etkinlikler
cevre-kurulu-02

İSO’nun yeni dönem çevre çalışmalarında, Çevre İhtisas Kurulu İSO’nun çevre politikalarının tartışıldığı ve sanayi temsilcileri ağırlıklı “Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu”nun aldığı karar ve öneriler çerçevesinde çalışacak. Başkanlıklarını İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın yaptığı her iki kurulun ilk toplantıları 10 Eylül ve 12 Eylül 2013 tarihlerinde İSO’da gerçekleştirildi.

Odamız; Çevre Şubesi faaliyetlerinin, Haziran 2013’de yürürlüğe giren“2013-2016 Çevre Çalışma Programı”mızda ortaya konulan hedefler doğrultusunda devam etmek üzere yeni yapılandırılmasını tamamlamıştır.

Yeni dönemde, sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak çevre politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla temiz üretim başta olmak üzere çevre teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, çevre mevzuatından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili tarafların aynı platformda buluşmasını sağlamak üzere “İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu” teşkil edilmiştir. Kurulda, Odamız meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, sanayi temsilcileri ve TOBB’un yanı sıra İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı; İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA); TÜBİTAK MAM Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu; Türkiye Belediyeler Birliği; Marmara Belediyeler Birliği; Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED); İSTAÇ A.Ş. ; İZAYDAŞ A.Ş; Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü; Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü temsilcileri yer almaktadır.

İki ayda bir toplanacak Çevre İhtisas Kurulu gündemi, ayda bir toplanacak, Odamız Çevre Politikaları konusunda bir nevi “think tank” özelliği olan ve sanayi temsilcileri ağırlıklı “Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu”nun aldığı karar ve öneriler çerçevesinde belirlenecektir.

Başkanlıklarını İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın yaptığı her iki kurulun ilk toplantıları 10 Eylül ve 12 Eylül 2013 tarihlerinde Odamızda gerçekleştirilmiştir. Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu’nda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan sorunlar ele alınmış, kamu ve üniversite temsilcilerinin katıldığı ilk Çevre İhtisas Kurulu’nda sorunlar dile getirilerek çözümü noktasında hızlı adımlar atılmıştır. Her iki toplantıda ileriki dönem Odamızın gerçekleştirebileceği çevre projeleri konusunda fikirler üretilmiştir. Toplantılarda ele alınan konular yeni yapılanmanın üyelerimiz açısından yararlı olduğunu göstermiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. Attach