İSO Ev Sahipliğinde Avusturya Ülke Günü ve Yeşil Dönüşüm Semineri Düzenlendi

  • Etkinlikler
avusturya-ulke-gunu-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Avrupa bölgesinin önemli ülkelerinden Avusturya’daki yatırım ve iş fırsatlarını Türk sanayici ve iş insanlarına tanıtabilmenin yanında iki ülke arasındaki ticarette yeşil dönüşümün önemini aktarmak amacıyla Avusturya Ülke Günü, İkili Ticarette Yeşil Dönüşüm Semineri düzenledi.

Video konferans yöntemiyle yapılan ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Avusturya Ankara Büyükelçisi Dr. Johannes Wimmer, T.C. Ticaret Bakanlığı Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Pelin Yalçın, Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşar Yardımcısı Eva Maria Weithaler, AustriaCard Türkiye Genel Müdürü-DEİK Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge ve DEİK-DTİK Avusturya Temsilcisi, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım da katıldı. Etkinliği bölgedeki fırsatları değerlendirmek isteyen çok sayıda sanayici ve iş insanı da izleyerek sorularına yanıt aradı.


İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

Avusturya Ülke Günü, İkili Ticarette Yeşil Dönüşüm Semineri’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Türkiye’nin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen sanayi sektörünün, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere uyum sağlamasının her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi. Bu hedef doğrultusunda İSO olarak 2021 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettiklerini ifade eden Özhamaratlı, “Bu doğrultuda ilk olarak Odamız bünyesinde “Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon” adıyla yeni bir birim oluşturduk ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu, sanayi şirketlerimizin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak, olarak belirledik” dedi.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkinin köklü bir diplomatik altyapıya sahip olduğuna vurgu yapan İrfan Özhamaratlı, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin son yıllarda ivme kazanmış olmasına karşın henüz gerçek potansiyeline ulaşamadığını belirtti. Özhamaratlı, “2021 yılında, Türkiye Avusturya’dan 1,8 milyar dolar ithalat gerçekleştirirken, Avusturya’ya ihracatımız 1,5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 250 Avusturyalı şirketin yatırımı bulunmaktadır. İkili ticaretteki artışın karşılıklı yatırım ortamına da yansıyacağına olan inancımız tamdır” dedi.


Avusturya Ankara Büyükelçisi
Dr. Jonnes Wimmer

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Avusturya Ankara Büyükelçisi Dr. Jonnes Wimmer de iklim değişikliği ve çevrenin bozulmasının tüm dünya ülkeleri için bir tehdit unsuru olduğunu söyledi. Wimmer, Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Birliği’nin (AB) yeşil dönüşüm anlamında attığı adımlara ek olarak, Türkiye’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nı imzalamış olmasının ileriki dönemler açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Türkiye’nin iklim değişikliği açısından hassas bir bölgede bulunduğuna dikkat çeken Wimmer, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve düşük karbon emisyon çalışmalarına ağırlık vermesinin önemine değindi. Wimmer, AB’nin Türkiye’ye yeşil dönüşüm alanında, diğer üye ülke devletlerine sağlamış olduğu mali desteklere benzer desteklerde bulunduğunun altını çizdi ve iki ülke arasında iş birliğine katkıda bulunarak, yeşil dönüşüm alanındaki uzmanlıklarını paylaşmayı ve yeşil dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ekledi.


T.C. Ticaret Bakanlığı Viyana
Ticaret Müşaviri Ayşe Pelin Yalçın

Seminerde Avusturya ekonomisi hakkında bilgilendirmede bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Pelin Yalçın ise Avusturya ekonomisinin dünya ekonomisinde çok dengeli bir ticari yapıya sahip olduğunu söyledi. Avusturya ve Türkiye arasında yükselen bir ticaret hacminin olduğunu ancak bu hacmin potansiyeline ulaşımı açısından hala daha atılacak adımlar olduğunu belirten Yalçın, Avusturya’nın dış ticarette olduğu ülkeler tablosunda, Türkiye’nin payının sadece yüzde1 olduğuna dikkat çekti. Covid-19 pandemisinin tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı dönemde, iki ülke arasında yükselmeye başlayan dış ticaret hacminin, Türkiye ve Avusturya arasındaki gümrük birliği anlaşmasından dolayı çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı ve buna yönelik çalışmaların artırılmasının önemine değindi. Türkiye ve Avusturya arasındaki ticarette öne çıkan sektörlerin otomotiv, beyaz eşya, elektik-motor aksan parçaları ve gıda olduğunu belirten Yalçın, Türk firmaların AB’nin yeşil dönüşüm çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı düzenlemeleri yakından takip etmesinin altını çizdi.


Avusturya Başkonsolosluğu
Ticaret Müsteşar Yardımcısı
Eva Maria Weithaler

Seminerde konuşan Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşar Yardımcısı Eva Maria Weithaler de Avusturya olarak büyük pazarlara erişim anlamında çok avantajlı bir konumda olmalarının yanı sıra, doğa ile bağlarının güçlü ve yenilenebilir teknoloji alanında çok güçlü firmalara sahip olduklarını söyledi. Yeşil dönüşüm alanında, AB içerisinde lider bir ülke olduklarının altını çizen Weithaler, 2015-2019 yılları arasında sürdürülebilirlik alanında çalışan şirket sayısının yüzde 9 arttığını belirtti. Bu alanda çalışan şirketlerinin her geçen gün ihracatlarını artırdığını ifade eden Weithaler, ileriki dönemde yeşil dönmüşüm alanında Türkiye ile yatırım ortaklıkları yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Avusturya Ülke Günü, İkili Ticarette Yeşil Dönüşüm Semineri, AustriaCard Türkiye Genel Müdürü ve DEİK Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge ve DEİK-DTİK Avusturya Temsilcisi, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım’ın Avusturya ile ticari deneyimlerini aktardığı, Avusturya'da İş Yapan Firmaların Deneyimleri paneliyle devam etti. Düzenlenen panel katılımcılardan gelen soruların, konuşmacılar tarafından yanıtlanmasıyla son buldu.

Ticaret Müşaviri İSO-Avusturya Sunum Attach