İSO Sürdürülebilirlik Platformu Çalışmalarına Başladı

  • Etkinlikler
surdurulebilirlik-toplantisi-01-2

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sürdürülebilirlik ile ilgili hayata geçirilecek politikaları belirlemek amacıyla, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan bir Sürdürülebilirlik Platformu kurdu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde ilk toplantısını yapan platformda sanayinin sürdürülebilirlik konusundaki dönüşümüne yönelik stratejik öneriler oluşturulacak. Sürdürülebilirlik Platformu’nun ilk toplantısı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açılışta yaptığı konuşmada geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul Sanayi Odası tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, İSO Meclis toplantısını çocukların katılımıyla düzenlediklerini ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Melike Görçeker’in kendilerine “İnsanlığın böylesine bencil olduğu bir dünyada, siz değerli büyüklerimiz; bizlere nasıl bir yarın bırakmayı hedefliyorsunuz? Çok daha güzel 23 Nisanlar için yarınlarımızı elimizden almayın” diye seslendiğini hatırlattı.

Melike’nin bu soru ve temennisinin bir iş insanı, bir ebeveyn ve İstanbul Sanayi Odası başkanı olarak aklından hiç çıkmadığını belirten Bahçıvan, iklim değişikliği riskini nasıl yönetecekleri ve Melike’nin sorusuna nasıl bir yanıt bulacaklarının temel meseleleri olması gerektiğini dile getirdi. Bilimsel araştırmaların bugünden itibaren 2030 yılına kadar her yıl karbon emisyonlarını yüzde 7,6 oranında azaltamazlarsa işlerin daha da kötüye gideceğini gösterdiğini kaydeden Bahçıvan, oysa ki azaltmak bir yana dünyanın yıllık yüzde 2’lik artışa doğru ilerlediğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle yaşamakta oldukları küresel krizin kendilerine ekonomi, sosyal hayat ve doğanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Bahçıvan, ayrıca karşı karşıya oldukları zorlukların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğini ve tüm dünyanın iş birliği içinde çalışması gerektiğini de hatırlattığını aktardı. Bahçıvan, bu nedenle böylesi bir krizin çözümünü, büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olduğu ve kimsenin dışarıda veya geride bırakılmadığı yeni bir kalkınma modelinde aramaları gerektiğini dile getirdi.

Bahçıvan, geldikleri noktada geleceklerini, üretim ve tüketime yüklenen yeni anlam ve anlayışın belirlediğini ve işin özünün “Nasıl üretiyoruz ve nasıl tüketiyoruz?” sorularında düğümlendiğini anlattı. Bu kapsamda devletlerden sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik politika oluşturmaları ve eyleme geçmeleri beklenirken, bireylerde de sürdürülebilir yaşam pratiklerinin ve önceliklerinin geliştiğini kaydeden Bahçıvan, bugün birçok hükümet, kamu, özel sektör ve finans sistemi oyuncularının iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyecek bir risk faktörü olduğunun bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Ülkelerin politika ve stratejilerinde yer almaya başlayan çevre hassasiyetinin; yatırımcıların ve şirketlerin değişmesinde de etkili olduğunu görmeye başladıklarını vurgulayan Bahçıvan, 16 trilyon dolardan fazla varlığı temsil eden 70’in üzerinde küresel yatırımcının 2050 yılına kadar “net sıfır karbon” yatırımcısı olmayı amaçladığını aktardı.

Hızı henüz istenilen düzeyde olmasa da sürdürülebilir bir dünya için değişim maratonunun başladığını belirten Bahçıvan, bu doğrultuda, Türkiye’nin Paris Anlaşması´nı onaylamayan tek G20 ülkesi olarak kalmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Bahçıvan, Türkiye´nin süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olmasının uluslararası ticaret açısından da Türkiye adına önemli kazanımlar doğuracağını dile getirdi.

Türkiye sanayisinin bu anlamdaki dönüşümünün de önemine değinen Bahçıvan, İSO olarak durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve sürdürülebilirlik konusunu 2021 yılında en önemli gündem maddeleri yaparak, bu yönde organizasyon yapılarını yenileyerek ve birçok etkinlik planlayarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İSO olarak sanayinin geleceği olarak gördükleri girişimcilere, her zaman ayrı bir önem gösterdiklerini belirten Bahçıvan, “Bu kapsamda İTÜ Arı Teknokent ile 2015 yılından bu yana geleceğin sanayicilerini ödüllendirmek üzere yapmakta olduğumuz ortak çalışmayı bu yıl “sürdürülebilirlik” konusundaki girişimleri desteklemek üzere bir adım ileri götürdük. Yılın sonunda ise, sürdürülebilirlik alanında yeni girişim ve teknolojileri desteklemenin heyecanının yaşayacağız. Ayrıca sürdürülebilirlik alanında üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlamak üzere ‘İSO Açık İnovasyon Platformu’nu hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

İSO Başkanı Bahçıvan şöyle devam etti:

“İSO Genç Araştırmacı Programı ile de 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını destekleyeceğiz. Öte yandan; tüm yıla yayılmış şekilde sürecek faaliyetlerimizi yıl sonunda Sürdürülebilirlik Zirvesi ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Gelenekselleşen İSO Sanayi Kongresi bu yıl 15. kez gerçekleşecek. Bu yılki kongremizi sürdürülebilirlik teması ile bir zirve şeklinde düzenleyeceğiz ve konunun geniş kitlelere ulaşmasına, kolektif bir bilinç ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağız.”

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve
Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları
Başkanı Mustafa Tacir

Ardından İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir de bir konuşma yaptı. Ekonomi ile çevrenin uyumunu gözeten dünya ölçeğindeki politikaların artık ülkelere ve oradan da şirketlere yol gösterdiğini belirten Tacir, günümüzde şirketlerin sadece mal-hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli görülmediğini kaydetti. Tacir, artık çevreye ve insana duyarlı kurumsal yönetişim uygulamalarının ve uzun vadeli değer yaratma anlayışının ön planda olduğunu dile getirdi.

Tacir, Ekonomik, çevresel ve sosyal unsurların şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasının ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesinin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti. Sürdürülebilirlik kapsamında yaşanan bu muazzam dönüşümün uluslararası ticareti de etkilediğine işaret eden Tacir, Özellikle AB’nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde attığı kararlı adımlar dikkate alındığında ticaretin dinamiklerinin geri dönülmez bir biçimde değişmekte olduğunu aktardı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin Türkiye ve sanayiciler adına yeni risklerin ve fırsatların doğmasına da sebebiyet verdiğini söyleyen Tacir, Türkiye’nin sanayi iklimine yön veren etkili bir paydaşı olarak kendilerinin de bu farkındalık ile hareket ettiklerini aktardı.

Tacir, bu doğrultuda çevresel ve sosyal unsurların üretimin merkezinde yer aldığı görüşü ile “sürdürülebilir üretim” anlayışını benimsediklerini ve üyelerine sürdürülebilirlik konusunda yol gösterici olmayı hedeflediklerini belirtti. Tacir, bu kapsamda yürütecekleri çalışmalar ile üyelerin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmayı amaçladıklarını ekledi.

İSO Sürdürülebilirlik Platformu ile ilgili de bilgi veren Tacir, “Sürdürülebilirlik ile ilgili tarafları bir araya getirerek önemli bir sinerji yaratmayı hedeflediğimiz Platformumuz aracılığıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerimize yönelik stratejik öneriler oluşturmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında çok kıymetli çalışmaları olan siz değerli katılımcılar ve temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak çıktılar üretmeyi planlıyoruz. Platformumuzun üyeleri arasında sanayi, kamu ve yerel yönetim, finans, üniversite, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile danışmanların yer almasını önemsiyoruz. Böylece kapsayıcı yapısı ile sürdürülebilir üretim için paydaş kurumlarla sinerji oluşturmak amacıyla istişari çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

S360 CEO’su Kerem Okumuş
S360 CEO’su Kerem Okumuş

Sonrasında İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Müdürü Gülberk Ertap, İSO’nun sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları ve Sürdürülebilirlik Platformu ile ilgili planlanan adımları aktardığı bir sunum yaptı. Ardından S360 CEO’su Kerem Okumuş, sürdürülebilirlik konusunun ekonomi ve sanayinin gündemindeki yerini anlatan bir konuşma yaptı.

Toplantıda Sürdürülebilirlik Platformu üyeleri söz alarak yapılacak çalışmalar hakkında görüşlerini aktardı.