İstanbul Sanayi Odası, Yeni Konkordato Hukuku Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenledi

  • Etkinlikler
konkordato-hukuku-semineri-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayinin, konkordato süreçlerinde alacaklılar ve alacaklıların haklarına ilişkin konuları ele almak üzere, T.C. Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar’ın katılımıyla, Yeni Konkordato Hukuku semineri düzenledi. Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen seminere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek, Bakanlık yetkilileri, İSO Meclis Üyeleri ve İSO üyesi sanayi kuruluşu yetkilileri katıldı. 

Seminerin açılışında kısa bir konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, şunları söyledi: 


Adalet Bakan Yardımcısı
Niyazi Acar

“Konkordato konusunda sistemde birden fazla müdahale edici var. Acaba gerçek maestro kim burada? Belki bu konuyu da konuşmak lazım. Burada süreci yürüten sizler misiniz? Konkordato talep eden şirket, yönetim ve avukatlarınız, en çok işi onlardan mı beklenmeli? Yoksa yükü sorumlu komisere mi verelim? Sonuç itibariyle gerçekten birçok kişinin, birçok kurumun doğrudan müdahale olduğu ama bu çerçevede de hayatın aktığı, gittiği, tamamen hayatın içinde bir müessese konkordato konusu.

En doğruyu, en güzeli yapmak için buradaki tüm katılımcıların en üst seviyede, optimum seviyede, doğu şeyi yapması gerekiyor. Buradaki muradımız o konkordato talep eden şirketi kurtarmak. Ama öncelik o şirketin iyi niyetli olması lazım. Bu iyi niyeti göstermeyecekse, zaten birkaç alacaklı şirket diğer şirketi bitirebilir. Bu anlamda alacaklı şirketleri durdurmamız gerekiyor. Mesele o şirketi kurtarmak. Tüm aktörlerin iyi niyetli şekilde süreçleri yönettikleri durumda başarıya ulaşabilirsiniz. Bir tanesi kötü niyetli hareket ettiği zaman sistemin ona durum demesi lazım. Bu istişare çok kıymetlidir. Bu anlamda hepiniz de bu istişarenin bir parçası olacaksınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocama, akademisyenlere, uygulayıcılarımıza, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah günün sonunda sizin kafanızdaki soruların ortadan kalktığını hissedersiniz.” 

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, yaptığı açılış konuşmasında şunları huşulara değindi: 


İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

“Hukuk, hepimiz için son derece önemli. Adalet, herkesin arzu ettiği, ayakta tutmaya çalıştığı, en önemli değerlerden bir tanesi. Ekonomi olsun, sanayi olsun, hayatın hangi alanına bakarsak bakalım, orada eğer adalet varsa, düzen vardır, huzur vardır, barış vardır. Tüm sistemi ayakta tutan, adalettir. Bugünkü seminerimizin konusunu oluşturan konkordato, çok özetle, mali açıdan zor durumda olan bir şirketi yaşatmaya çalışma sürecidir. Üreterek, istihdam sağlayarak, vergi vererek değer yaratan her şirketin yaşatılması, son derece değerlidir. Ancak, bu sürecin, şirketin tüm iş ortakları için, adil bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması da, bir o kadar önemlidir. Konkordato süreci bir şirketi kurtarmak için uygulanırken, o şirketten alacaklı olan firmaların mağduriyetine yol açmamalıdır. 

Konkordato, ödeme güçlüğüne düşen, iflasa tâbi borçluların, ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve iflastan kurtulmasını, alacaklıların da alacaklarına kavuşmasını sağlayan ve mahkeme kararı ile tarafları bağlayan, yasal bir anlaşmadır. Konkordatonun tasdiki ile birlikte, borçlu aleyhine hiçbir yasal takip yapılamamakta, alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirlenerek, mahkeme kararıyla bağlayıcı hale gelmektedir. Alacakların tahsilinde, düşük faiz oranlarıyla 5 yıla varan süreç, özellikle alacaklı durumdaki ticari şirketleri, fazlasıyla, zorlamakta, bu şirketlerin de varlığını ve sürekliliğini, tehdit etmektedir. Kabul edilmelidir ki, alacaklı durumdaki ticari şirketler, kaynak açısından kamu kurumları ve finans şirketlerine kıyasla, çok daha yetersiz durumdadır. Konkordato süreci; bir yandan borçlu şirketi yaşatmayı amaçlarken, diğer yandan alacaklı ticari şirketleri de ayakta tutmayı hedeflemelidir.” 

Açılışta konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek de özetle şunları söyledi: 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek

“İş dünyasında bu konuda bazı şikayetler bulunduğunu önceki çalıştayla anladık zaten daha önce de duymuştuk ve bilmekteydik. Bu bağlamda bir şeyi hemen belirtmem lazım. O da konkordato kurumu, iş dünyasını iki yönden incelemektir. Konkordato teklif eden ticari işletmenin alacakları var. Bunların önemli bir bölümünü de Odanız mensupları oluşturuyor. Fakat öte yandan, madalyonun diğer yüzü yine Odanız mensuplarını ilgilendiriyor. Çünkü konkordato teklif eden ticari işletmelerin bir kısmı da Odanız üyesi ticari işletmeler. Onun için İstanbul Sanayi Odası'nın, konkordato kurulunu yakından izlemesini son derece normal karşılamak gerekir. Burada şikayetler, iş dünyasının şikayetlerini incelediğimiz zaman, bu şikayetlerin büyük bir bölümünün çare ve çözümünün icra ve iflas kanununda bulunduğunu görüyoruz. 285 ve devamlı maddelerinde.

Dolayısıyla bir kere tespitim benim, kişisel tespitim. Konkordato kurulunun hala tam olarak anlaşılamadığı yönünde. Çünkü o şikayetlerin büyük bir kısmının cevabı kanunda yer alıyor. Çözümü olmayan şikayetler, çözümü bulunmayan sorunlar, kanunda çözümü bulunmayan sorunlar kuşkusuz vardır. Çünkü bizim Türk hukuk sisteminde kanun yapımı kazuistik bir anlayıştan hareket etmez, hâkime takdir yetkisi bırakmaya önem verir. Bizim kanun yapma anlayışımız bu şekilde gelişmiştir. Biraz İsviçre'nin bize verdiği bir şeydir bu. Davranış tarzı, bu felsefe. Şimdi dolayısıyla hâkimin takdir yetkisi önemli olduğunu görüyoruz. O zaman gündeme hâkimlerimizin konuya olan ilgi ve bilgisi geliyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu dairelerde görev yapan hakimlerin hepsi bilgi sahibi. Benim kişisel olarak içim rahat, tabi yanlış karar yok mudur? Elbette yanlış karar var, yanlış yorumlar var. Fakat bunu fazla da abartmamamız gerekir. Yani genel olarak baktığımızda genel karar sayısı içinde son derece az olduğunu düşünüyorum.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından seminer gün boyu sürek iki oturumla devam etti. Oturumlarda akademisyenler, Konkordato Talebi ve Projesi, Geçici ve Kesin Mühlet, Alacaklılar Toplantısı, Konkordatonun Tasdiki ve Konkordato Tasdikinden Sonraki Süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulundular. Yapılan soru-cevap bölümünün ardından etkinlik sona erdi.