Odakule’de Alternatif Finansman, Tahvil ve Sukuk Semineri Düzenlendi

  • Etkinlikler
alternatif-finansman-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayicilerin farklı finansal alternatifler hakkında bilgi edinmesi amacıyla Alternatif Finansman, Tahvil ve Sukuk Semineri’ni, Odakule’de, gerçekleştirdi. İSO Genel Sekreteri Melek Us’un açılış konuşmasını yaptığı seminerde, Besfin Finansal Hizmetler Başkanı ve CEO’su Ferda Besli alternatif finansman yöntemleri hakkında genel değerlendirmede bulundu. Garanti Bankası Kurumsal Yatırım Müdürü Oben Ciddi Savaş ise kısa ve orta vadeli finansman alternatifi olarak tahvil ve bono piyasası işlemleri ile sanayi firmaları için tahvil avantajlarını sıraladı. Ardından seminerde konuşan Türkiye Finans Katılım Bankası Yapılandırılmış Finansman Yöneticisi Fehmi Tutulmaz, sukuk piyasası işlemleri, kira sertifikaları ve özel borçlanma araçları piyasasında reel sektör için yeni fırsatlar konularında katılımcılara bilgi aktardı.

Açılış konuşmasını yapan İSO Genel Sekreteri Melek Us, ülkemizdeki işletmelerin günümüzün küreselleşen dünyasında üretim, pazarlama, araştırma ve geliştirme gibi konularda birçok sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu sorunların temelinde finansman yetersizliklerinin ve finansa ulaşımdaki güçlüklerin yattığını belirten Melek Us, “Alternatif finansman konusunda bilgi açığının yanı sıra ülkemizin sermaye ve tasarruf eksikliği ile dış finansmana bağımlılık sorunun diğer temel sebepleri olarak sıralanabilir. Belirttiğim bu eksiklikler ve sorunlar, ekonomimize ve şirketlerimize hiç kuşkusuz ki çok büyük bedeller ödetmektedir” dedi.

İSO Genel Sekreteri Melek Us
İSO Genel Sekreteri Melek Us

Melek Us şöyle konuştu:

“Ülkemizdeki düşük mevduat yapısı ile ve bu ve benzeri alternatifleri hayata geçirmeden sadece özel sektör ile sanayi firmalarını karşı karşıya bırakarak sürdürülebilir bir sanayi finansmanından söz etmek mümkün değil. Sanayi sektörü her ne kadar ekonomideki payı azalmış olsa da hiçbir zaman büyümenin lokomotifi olma özelliğini yitirmedi. İmalat sanayi üretimindeki artışla gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi arasındaki ilişkiye bakmak bile bunu görmek için yeterli. Ülkemizin artık hemen herkesçe görülen büyüme-cari açık sarmalından çıkabilmesi için yeniden yüzünü sanayiye çevirmesi gerektiği açık bir biçimde görülüyor.”

Besfin Finansal Hizmetler Başkanı ve CEO’su Ferda Besli
Besfin Finansal Hizmetler Başkanı
ve CEO’su Ferda Besli

Seminerde oturum başkanı olarak söz alan Besfin Finansal Hizmetler Başkanı ve CEO’su Ferda Besli, şirketlerde sermayenin fon kaynakları içindeki payının düştüğünü ve faiz giderlerinin arttığını belirterek şirketlerin yatırımlarının bankalar ve kısa vadeli kaynaklarla fonlandığını söyledi. Ferda Besli ayrıca sukuk ihracının dünyada artmasına karşın global tahvil piyasasındaki finansal olmayan kurumlarımızın ciddi anlamda az olan payına değindi. Besli, konuşmasında alternatif finansman yöntemleri ile kaynakların çeşitlendirilip maliyetlerin nasıl azaltılabileceğini irdeledi.

Garanti Bankası Kurumsal Yatırım Müdürü Oben Ciddi Savaş
Garanti Bankası Kurumsal
Yatırım Müdürü Oben Ciddi Savaş

Garanti Bankası Kurumsal Yatırım Müdürü Oben Ciddi Savaş ise kısa ve orta vadeli finansman alternatifi olarak tahvil ve bono piyasası işlemleri ve sanayi firmaları için tahvil ve bononun avantajları konularını ele aldı. Şirketler açısından borçlanma aracı ihraç nedenlerine değinen Savaş, alternatif bir borçlanma imkanının ve kaynağının yaratılması ile vade yapısının çeşitlendirilerek uzun vadede borçlanabilme imkanının avantajlarına değindi. Savaş ayrıca halka arz yoluyla sermaye piyasası yatırımcı kitlesine ulaşabilme, uygun maliyetler ile değişken veya sabit faiz oranları ile borçlanabilme, farklı piyasalardan borçlanarak riski dağıtma, halka açık olmayan şirketler açısından sermaye piyasalarıyla tanışma ve ileriki dönemlerde olası bir hisse halka arzına hazırlık yapma gibi konular hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Oben Ciddi Savaş bu kapsamda Türkiye sermaye piyasalarında borçlanma ve borçlanma aracı ihraç süreci ile ilgili bilgiler paylaşarak konuşmasını özel sektör tahvil ve banka bonosu ihracı hakkında bilgi vererek tamamladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası Yapılandırılmış Finansman Yöneticisi Fehmi Tutulmaz
Türkiye Finans Katılım Bankası
Yapılandırılmış Finansman Yöneticisi
Fehmi Tutulmaz

Türkiye Finans Katılım Bankası Yapılandırılmış Finansman Yöneticisi Fehmi Tutulmaz ise konuşmasında kira sertifikasının ülkemizdeki hukuki altyapısı, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Kira Sertifikaları Tebliği, vergi mevzuatı açısından kira sertifikasının dayanakları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Konuşmasını kira sertifikası türleri ile ilgili sürdüren Tutulmaz; sahipliğe dayalı kira sertifikası (İcara), yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası (Wakala), alım-satıma dayalı kira sertifikası (Murabaha), ortaklık (Mudaraba-Muşaraka) ve eser sözleşmelerine dayalı kira (İstisna) sertifikaları konusunda bilgi verdi. Fehmi Tutulmaz, kira sertifikası ihraç sürecini açıklayarak, sürecin ihraç tutarı ve vadenin belirlenmesi ve varlık havuzunun oluşturulması ile başladığını belirterek SPK, MKK gözetiminde devam ettiğine dikkat çekti.