Sanayi Bakanı Fikri Işık, Sanayi ve Sanayicinin Yeni Vizyonu için İSO Yönetimi ile Bir Araya Geldi

  • Etkinlikler
sanayi-bakani-ziyaret-02

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu, sanayicilerin sorunlarını çözmek için hükümetle daha yakın ve etkin çalışmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile 14 Ekim 2014 tarihinde bir araya geldi. Bakan Fikri Işık önümüzdeki haftalarda İSO meclis üyeleri ile de gruplar halinde yapılacak toplantılarla bir araya gelerek sanayicinin sorunlarını dinleyecek.

İstanbul Sanayi Odası’nın merkez binasında gerçekleşen yemekli toplantıda İSO Yönetimi; Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ağırladı. Toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran ve İrfan Özhamaratlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Sadık Ayhan Saruhan, Bekir Yelken, M. Ata Ceylan ve Nurhan Kaya hazır bulundu. Ekonomi gündemine ilişkin konular ve sanayicinin sorunları üzerinde durulan toplantı oldukça verimli geçti.

Sanayinin en önemli sorunları arasında yer alan nitelikli ara eleman ihtiyacı ve mesleki eğitimin önemine vurgu yapılan toplantıda, OSB’lerde açılacak meslek liselerinde devletçe öğrenci başına sağlanan maddi desteğin ve bu okulların OSB’lerce yönetilmesinin iyi bir model olduğu ve yaygınlaştırılması gereği üzerinde duruldu.

İSO Yönetimi, Bakan Işık’a üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına daha fazla katkı vermek istediklerini belirterek Türkiye’deki üniversitelerin yalnızca eğitimi değil, eğitimle birlikte, araştırma ve teknoloji geliştirme fonksiyonlarını da yerine getirecek şekilde yapılanmaları gereğini bildirdi.

Sanayinin arsa ihtiyacının karşılanması için, büyük endüstri alanları oluşturularak, arazinin sanayiciye çok uzun vadeli ve uygun maliyetle tahsisi üzerinde çalışıldığı vurgulanarak, doluluk oranı düşük OSB’lerde arazinin rant amaçlı olmadan, daha verimli kullanılması için gerekli düzenlemeler üzerinde duruldu.

Tüm sektörlerin en büyük sorunu olan standartlara aykırı düşük kaliteli ürünlerin yarattığı haksız rekabeti de gündeme getiren İSO Yönetimi, bunun için Piyasa Gözetim ve Denetim sisteminin daha etkin işlemesine yönelik birlikte çalışma metodolojisi oluşturulmasının iyi bir yöntem olacağını söyledi. Bakan Işık, bu alanda sıkıntı yaşanan ürün ve sektörlerin bildirilmesi durumunda Bakanlığın denetime daha fazla yoğunlaşacağını açıkladı. Ayrıca, bakanlığın yakın zamanda hayata geçireceği Alo 130 Güvenli Ürün Hattı'nı İSO Meslek Komitesi Üyelerine ve tüm üyelerine tanıtılması kararlaştırıldı.

2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için sanayideki kaynak ihtiyacının (insan kaynağı ve diğer kaynaklar) ortaya konması gerektiğinin kaydedildiği toplantıda, Bakan Işık, cari açığın giderilmesi için Türkiye’de üretilmesi gereken ürünler üzerinde sektör bazında çalışma yapıldığının altını çizdi.

Sanayinin finansmanın da gündeme geldiği toplantıda, sanayi yatırımlarına yönelik uygun maliyetli kredi ihtiyacını karşılamak için Kalkınma Bankası modelinin oluşturulması önerisinde bulunuldu. Ayrıca, gelişmiş yörelerde atıl kapasiteye sahip sektörlerin makine parkını doğu ve güneydoğuya taşıması durumunda teşviklerden yararlanabileceği konuşuldu.

Bakan Işık’ın, Girişimci Bilgi Tabanı'nı esas alarak Türkiye’de kim, hangi sektörde ne yapıyor ve bu konularda çalışan bilim insanlarını içeren bir portal hazırlığında olduklarını söylediği toplantıda, önümüzdeki dönemde de Bakanlık ile İSO Üyelerinin bir araya geleceği yeni toplantıların düzenlenmesi kararlaştırıldı.