Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu

  • Meclis Konuşması
meclis-nisan2016-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi aylık olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Yeni Ekonomi Anlayışının Ticaret ve Sanayimiz Açısından Önemi ve Etkileri” ana gündemi ile 27 Nisan Çarşamba günü Odakule’de gerçekleşti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve İSO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle tarafından yönetilen nisan meclisi toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuk olarak katıldı. Bakan Tüfenkci gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Tüfenkci sanayicilerimizin uluslararası rekabette karşılaştıkları zorluklardan korunmak için bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yakın zamana kadar Türkiye’nin ihracat yaptığı piyasaların büyük kısmının sıkıntı içinde olduğunu belirten Tüfenkci, yeni pazar arayışının zorunlu olduğunu ifade etti. İSO Meclisi’nin her zamanki uygulamasından farklı olarak Bakan Tüfenkci Meclis Divanı’na geldi. Bakan Bülent Tüfenkci, Meclis Üyelerinin soru ve değerlendirmelerine interaktif bir şekilde bürokratlarıyla birlikte hemen cevap verdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

Meclis'in gündemine ilişkin konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gümrüklerdeki kırmızı hat uygulaması nedeniyle işlemlerin uzadığına ve maliyetlerin arttığına dikkat çekerek “Ürünlerin kırmızı hata alınması sürecinde daha seçici davranılması, sorunun çözümü noktasında faydalı olacak” önerisinde bulundu. Konuşmasında son dönemlerde artan iflas ertelemelerine de değinen Bahçıvan “İflas ertelemede koşullar daha gerçekçi olmalı. Gerçekten finansal zorluk yaşamakta olan iyi niyetli firmaları ve alacaklıları koruyacak, aynı zamanda istismarı da engelleyecek yeni bir düzenleme yapılmalı” dedi.

Meclis açılışında kısa bir konuşma yaparak gündeme ilişkin düşüncelerini dile getiren İSO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle sanayimizin ticaret hayatımız ve ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek "Biz sanayiciler güçlü olursak ülke de güçlü olur" dedi. Gülle özetle şunları söyledi:

İSO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle
İSO Meclis Başkan Yardımcısı
İsmail Gülle

"Ekonominin üretim tarafında bulunmak bizim için bir gurur vesilesi. Her yaptığımız işi, her ürettiğimiz ürünü 'acaba daha iyi nasıl yapabiliriz' diyerek daha da ileriye götürmek için çabalıyoruz. Bu çabamızda yalnız olmadığımızı görmek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın dost elini yanımızda hissetmek bizler için gerçekten çok önemli."

Konuşmasında gündeme ilişkin görüşlerini paylaşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gümrük muayene işlemlerinde kırmızı hat uygulaması nedeniyle işlemlerin uzadığına ve maliyetlerin arttığına dikkat çekti. Gümrüklerde etkin ve hızlı bir sistemin varlığının dış ticarette rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağını söyleyen Bahçıvan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Özellikle ‘yetkilendirilmiş yükümlü’ uygulaması, gümrüklerdeki yığılmaların önüne kısa vadede geçebilmek için sürekli savunduğumuz pastperformans sistemini desteklemektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sanayicilerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İflas erteleme koşulları daha gerçekçi olmalı

Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu 04

Konuşmasında sanayicilerin kamuya yönelik teminat mektupları ve iflas erteleme konularındaki sıkıntılarına da değinen Bahçıvan, şunları söyledi: “Teminat mektubu sorununu, gümrüklerde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında da yaşıyoruz. Bu teminatların çözümü çok uzun sürmekte, bu da firmalarımızı nakit açısından sıkıntıya sokmaktadır. Teminat mektubu sorununa çözüm olarak, alacak sigortası sisteminin Bakanlığın gündeminde olmasını öneriyoruz. Yine son zamanlarda çok sayıda şirket tarafından mahkemelere başvurularak iflas erteleme kararı alınmaktadır. İflas erteleme koşullarının daha gerçekçi olması gerektiğine inanıyoruz. Gerçekten finansal zorluk yaşamakta olan iyi niyetli firmalarla birlikte alacaklıları da koruyacak, ancak istismarı da engelleyecek nitelikte yeni bir düzenleme yapılmalıdır.”

Dış kırılganlıklar bankacılık sektörünü etkiler

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de iç talepte canlılık, yılın ilk iki ayında sanayi üretimindeki büyüme, aylık enflasyon rakamlarındaki düşüş eğilimi gibi nispi iyileşmelere rağmen Türkiye’nin dış şoklara karşı kırılganlıklarının sürdüğüne dikkat çekti.

Ani sermaye çıkışlarından uluslararası rezervlerde yaşanan düşüş eğilimine ve özel sektör bilançolarının yüksek döviz kuru kırılganlığı taşımasına kadar bazı önemli risklerin halen sürdüğünü kaydeden Bahçıvan, “Tüm bu riskler bankacılık sektörünü de etkileme potansiyeline sahip. Her ne kadar bankalarımızın sermaye yeterliliği güçlü olsa da, Basel III uygulamalarının önümüzdeki dönemde bankaların kredi verme kapasitesini bir miktar sınırlayabileceğine ve bu durumun reel sektörün finansman sıkıntılarını arttırabileceğine dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.

Yatırım odaklı büyümeye ihtiyaç var

Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu 04

Bahçıvan, dış kırılganlıkları azaltmak için iç tasarrufların arttırılmasının ve yatırım-tasarruf dengesinin iyileştirilmesinin önceliğini koruduğunu söyledi. Türkiye’nin yatırım odaklı bir büyümeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Son olarak 2015’te milli gelire oranla yüzde 20 olan yatırımların yüzde 15’lik kısmının yurtiçi tasarruflarla karşılandığını görüyoruz. Aynı yılda özel kesim yurtiçi tasarruflarının milli gelire oranının yüzde 10,4 ile tarihi düşük seviyelere yakın gerçekleştiğini göz önünde bulundurmalıyız. Kaynak bulmanın giderek zorlaşacağı bir döneme doğru yol alıyoruz. Bu dönemde hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına fırsat vermeden, reel sektörle finans kesiminin karşılıklı anlayış ve güven eşliğinde bu zor süreci başarıyla yönetmesi herkes için faydalı olacak” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci avukatlığa başladığı ilk yıllarda yakından tanımaya başladığı sanayicileri kahraman olarak gördüğünü söyledi. Bunca zorluğa ve engellemelere rağmen sanayicilerin hem üretim yaptığını hem de ürettiği ürünü pazarladığını kaydeden Tüfenkci, sanayicilerin yurt içinde ve yurt dışında acımasız piyasalara rağmen ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti. Tüfenkci, bugün Türkiye’nin ihracatta ve büyümede hedef koyabiliyorsa bunun sanayiciler sayesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu 03

Küresel finans sitemindeki rasyonel olmayan uygulamaların sonucunda meydana gelen küresel krizin etkilerini 2008’den beri sürdürdüğünü ifade eden Tüfenkci, buna rağmen Türk ekonomisinin uluslararası piyasaları şaşırtan şekilde büyüdüğünü belirtti. Gelişmiş ülkeler durgunlukla mücadele ederken gelişmekte olan ülkelerde de yavaşlama olduğuna değinen Tüfenkci, ham madde ve enerji ihracatına dayalı ekonomilerde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Bu zorlu süreçte Türk ekonomisinin önemli başarılar yakaladığını bildiren Tüfenkci, “Bu süreçte kendi insanımıza ve iş adamımıza güvendik” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke konumuna getirebilmek için sanayicilerin ve üreticilerin karşılaştığı gereksiz bürokratik engelleri kaldırmaları gerektiğini kaydeden Tüfenkci, işçi ve işvereni karşı karşıya getiren sorunlara da çözüm getirmeleri gerektiğine işaret etti. Tüfenkci, işçinin hakkının korunması gerektiği konusunda tereddüt olmadığını ancak mahkeme karşısında işvereni baştan suçlu eden konumdan uzaklaşılması gerektiğine dikkat çekti. Tüfenkci, “Bürokrasi ve mahkeme ile uğraşmak sizin işiniz değil, sizin işiniz üretim ile ben bu malı hangi piyasalarda ne koşulda satarım derdine düşmek olmalı” şeklinde konuştu.

Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu 02

Yakında gündeme gelecek teşvik paketlerinden söz eden Tüfenkci, böylece Türk sanayicisinin üretim çeşitliliğine giderek yeni pazarlara uygun üretimler yapabileceğini söyledi. Yakın zamana kadar Türkiye’nin ihracat yaptığı piyasaların büyük kısmının sıkıntı içinde olduğunu belirten Tüfenkci, yeni pazar arayışının zorunlu olduğunu ifade etti. İstanbul’un Türk ekonomisi için önemine de değinen Tüfenkci, İSO üyelerinin Türkiye ihracatının yüzde 34’ünü yaptığını belirterek bu öneme sahip sanayicilerin sorunlarını çözme noktasında iradelerinin her şeyden üstün olduğunu belirtti.

Ticaret işlemlerinin maliyetlerinin azaltılmasını hedeflediklerini kaydeden Tüfenkci, şirket kurulumunda ve şirket tasfiyelerindeki uzun süre ve maliyetleri düşüreceklerini söyledi. Haziran ayı itibarıyla tek pencere sistemini bitireceklerini ifade eden Tüfenkci, laboratuvarları tek bir yerde toplayacaklarını, böylece ihracatçı ve ithalatçıların laboratuvarlar arasında mekik dokumasına gerek kalmayacağını dile getirdi.

Serbest lojistik ticaret merkezleri oluşturacaklarını belirten Tüfenkci, depoların olduğu ve uluslararası anlamda serbest olarak mal alınıp satılabilen bu merkezlerin Dubai ve Singapur örneklerine benzer yerler olacağı bilgisini verdi. Tüfenkci, Güneydoğu illerinde ise sınır ticaretinden farklı olarak kurulacak sınır ticaret merkezleri ile bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti. İhracatta kırmızı hat oranlarının yüzde 5 olduğunu, bunu yüzde 3’lere indirmek istediklerini belirten Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hem ticareti kolaylaştırması hem de koruma görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına yeniden başladıklarını belirten Tüfenkci, bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını kaydetti. İşlemlerin kolaylaşması için sınır kapılarını da yeniden inşa ettiklerini belirten Tüfenkci, Sarp sınır kapısını bu yaz yıkıp yeniden yapacaklarını, Hamzabeyli, Kapıköy ve Dereköy sınır kapılarını da yeniden inşa edeceklerini ifade etti.

Tek Pencere uygulamasından bahseden Tüfenkci, bu sistem ile makam odasındaki bilgisayardan hangi tırın hangi gümrük kapısında hangi işleme tabi olacağının görülebileceğini, böylece suiistimallerin önüne geçeceklerini söyledi. Tüfenkci, Tek Durak Projesi ile bütün işlemlerin tek noktada yapılması ve bekleme sürelerini en aza indireceklerini belirtti.

Nisan Meclisi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Konuk Oldu 01

Bakan Tüfenkci’nin konuşmasının ardından İSO Meclis Üyeleri gündemle ilgili söz aldı. Bu sırada Meclis Üyelerinin sorularına anında cevap vermek için İSO Meclisi’nin her zamanki uygulamasından farklı olarak Bakan Tüfenkci Meclis Divanı’na gelerek İSO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle’nin yanına oturdu. Bakan, Meclis Üyelerinin soru ve değerlendirmelerine interaktif bir şekilde bürokratlarıyla birlikte hemen cevap verdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach