“İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği” Projesi kapsamında “İlaç Endüstrisinde Rekabet Modeli” Kitabı

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan “İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği” projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan “İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği” projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Üniversitede doktora ve yüksek lisans tezlerini yürüten araştırmacıların desteklendiği proje ile üniversite ve sanayinin gündemini buluşturarak, ticari ürüne dönüştürülen bilimsel araştırma ve patent sayısının artmasına, küresel rekabet gücümüzün gelişmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, üniversitede hali hazırda yürütülen doktora/yüksek lisans tez/tezleri arasından uygun bulunanlar ile Meslek Komitelerimizin sektörel ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği konulardaki akademik çalışmalara destek verilmektedir.

İstanbul Sanayi Odası 22. Grup İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Meslek Komitesi (2009-2013 yılları) adına desteklenen bu çalışmanın sanayinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hayata geçirilmesine yönelik katkı sağlayana Tez Değerlendirme Komitesi üyelerimiz:

• Erol Kiresepi (Santa Farma İlaç),

• Fevzi Akif Tolga Sözen (Kansuk Laboratuarı),

• Sedat Birol (Eczacıbaşı-Baxter),

• M. Levent Selamoğlu (Mustafa Nevzat İlaç Sanayi)

• Murat Salihoğlu’na (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası).

Başta araştırmacı olmak üzere, araştırmacıya danışmanlık yapan öğretim üyesi ve Değerlendirme Komitesi'nin katkılarıyla oluşturulan ve sanayi-üniversite işbirliğinin işlevsel ve somut bir çıktısı olan bu çalışmaya web sayfamızın yayınlar kısmından ulaşılabilmektedir.