Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi

TOBB’dan alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esaslar 17.02.2018 tarihli 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile ilgili tüm hususlarda Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği belirtilmiştir.

İlgili yönetmelik esas alınarak hazırlanmış “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi Attach