35. Grup Meslek Komitesi ile PLASFED ve Kocaeli Sanayi Odası Nisan Ayı Meslek Komitesi Toplantılarını Birlikte Gerçekleştirdi

  • Haberler
meskom2 haber resmi

35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kocaeli Sanayi Odası’nın 13. Grup Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile 16 Nisan 2019 tarihinde, İSO Odakule 19. Kat toplantı salonunda, sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirildiği ortak bir toplantı düzenledi. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşları ve Odalar ile yapılacak iş birliklerinin sektöre faydaları konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Ömer Karadeniz’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda; PLASFED’in ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ilgili Meslek Komitesinin sektöre yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıda, OSB’lerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ekstrüzyon makinalarında arızalar yaşandığı, enerji maliyetlerinin yüksek olmasının sektörü olumsuz etkilediği, kauçuk sektöründe katma değerli ürün üretimin yaygın olmasına rağmen sektörün ana girdisi olan kauçuk hammaddesinin tamamen ithal edildiği, mühendislik plastikleri diye isimlendirilen plastiklerin genelde ithal ediliyor olması, maliyetlerinin yüksek olması ve ithal terminlerinin uzun olmasının sektörde yer alan firmaları olumsuz etkilediği vb. konulara yer verildi. Poşetlerin para ile satılmaya başlamasından sonra sektörde firmaların kapanmaya veya üretimlerini azaltmaya başladığı ve bu gelişmeye paralel olarak da personel azaltmaya gidildiği, sektörde nitelikli eleman eksikliğinin firmaları olumsuz etkilediği, sanayi sicil belgelerinin vizesi biten sanayicilere ilgili enerji sağlayan kurumlar tarafından hatırlatılma yapılmadığı ve bunun neticesi olarak da söz konusu firmaların yüksek ücretlerle enerji sağladıkları vb. konular da gündeme geldi. Toplantı sonunda sektör üzerinde yaratılmaya çalışılan olumsuz algının ancak sektörün birlikte hareket etmesiyle ve sosyal medyanın etkin ve yoğun olarak kullanılması ile çözülebileceği hususunda görüş birliği oluştu.