Yeni Çalışma Döneminin İlk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup40-ortak-toplanti_aralik2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de gerçekleştirdi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da iştirak etti. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, 11 sektör temsilcisi Ticaret Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda sanayimizin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı birer sunum yaptı.

Toplantıda Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayii adına 40. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii, 41. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii, 42. Grup Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii, 43. Grup Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii, 44. Grup Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii, 45. Grup Metal Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii, 46. Grup Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayii ve 47. Grup Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii meslek komitelerini temsil etmek üzere 42. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Pelin Arslan söz aldı. Pelin Arslan, sektör adına aşağıdaki konulara değindi;

“ÇELİK ÜRÜNLERİNDEN GÜMRÜK VERGİSİ DIŞINDA DİĞER FON VE VERGİLER ALINMAMALI”

ABD, Section 232 soruşturması kapsamında çelik ürünlerine yüzde 50 oranında vergi getirmiştir. AB de uygulamaya reaksiyon göstererek ithalatta 200 günlük kota uygulamasına geçmiş ve kota aşımı halinde yüzde 25 oranında vergi uygulayacağını açıklamıştır. Ülkemizde de benzer şekilde yassı ve paslanmaz çelik sac kapsamında Geçici Korunma Önlemi yürürlüğe girmiştir. Bu durum sanayici ve ihracatçının bir bölümünü müspet yönde etkilerken büyük bir bölümünü de olumsuz etkilemektedir. Zira, ülkemizde vasıflı çelik üretimi yeterli seviyede olmadığından sanayicilerimiz ihtiyaçlarını ithalat yoluyla karşılamaktadır. AB ülkelerinin dışında bir ülkeden ithalat yapıldığında gümrük vergisi ve yüksek oranlı fonlar ödenmektedir. Halihazırda Yassı Çelik ve Paslanmaz Saca yüzde 10 vergi uygulanmaktadır. Türkiye’de üretilmeyen ve yeterli üretimi olmayan çelik ürünlerinden gümrük vergisi dışında diğer fon ve vergiler alınmamalıdır. Ayrıca ihracatçıların Eximbank’tan doğrudan kredi alabilmeleri ve faiz oranlarının aşağıya çekilmesi sanayicimizi rahatlatacaktır.

Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayii adına 42. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Pelin Arslan’ın yapmış olduğu sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08. Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayii Attach