Resmi Gazetede Sanayi, 23.11.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’in 1 inci maddesinde yer alan 903180989000 GTİP 7.000 ABD Doları/ TON olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141123-5.htm