İSO Konfeksiyon Yan Sanayi UR-GE Projesi “İhtiyaç Analizi” Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
urge-projesi-02

2014 yılı Nisan ayı sonu itibariyle onaylanan, dar dokuma, örme, düğme, toka, metal aksesuar, etiket ve fermuar üreticisi firmalarımızın yer aldığı, “İSO Konfeksiyon Yan Sanayi UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi” 10.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda sunuldu.

Projenin ilk faaliyeti olan “ihtiyaç analizi”ni yürütecek danışmanlık firmasının açılan ihale sonucunda belirlenmesinin ardından Ağustos ayında proje katılımcısı firmalarınla gerçekleştirilen “1. Odak Toplantısı” ile 2014 yılının Ağustos ayında ihtiyaç analizi çalışmasına başlandı. “İhtiyaç Analizi Faaliyeti” kapsamında anlaşılan danışmanlar proje katılımcısı firmalara ziyaretler düzenleyerek firma profilleri çıkarmış, ayrıca, ülkenin, sektörün ve ürünlerin küresel pazarlardaki verilerinin incelenmesine yönelik araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. İlk sonuçlar Aralık ayında gerçekleştirilen “2. Odak Toplantısı” ile danışmanlık firması tarafından proje katılımcısı firmalarla paylaşıldı ve alınan geribildirim doğrultusunda raporda değişiklikler yapıldı. Rapor, 2015 yılı Şubat ayı sonunda yapılan proje eylem anketi ile tamamlandı.

Raporun nihai sunumu 10.03.2015 tarihinde, İSO Ana Hizmet binasında “İhtiyaç Analizi Faaliyeti” kapanış toplantısında yapıldı. Bu toplantıda, küme ve firma analiz raporlarının katılımcılarla paylaşılmasının ardından önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Belirlenen eğitim faaliyetlerine en kısa sürede başlanması ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerine yönelik çalışmaların eşzamanlı olarak yürütülmesi planlandı.