Resmi Gazetede Sanayi, 27.12.2014

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak; 27/10/2014 tarihli ve 2014/6953 sayılı “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-14.htm

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, butil akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-15.htm

Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-16.htm

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak; 3902.10 G.T.P’li  ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan, ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 ºC veya daha fazla fakat  90 ºC’den fazla olmayan, ISO 179/1eA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 ºC’de)” değeri 3,5 kJ/m² veya daha fazla fakat 4 kJ/m²’den fazla olmayan, ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10 dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan polipropilen ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-19.htm

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, vinil asetat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-20.htm