Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Ürünler İle İlgili Yapılan Düzenleme

TOBB’dan aldığımız yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 26.12.2014 tarih ve 40216608/131.99 sayılı yazıda, yapılan düzenlemeler ile 20.12.2014 tarihinde antrepo rejimine tabi tutulduğunun belirtildiği,

  • et ve et ürünleri (Konserve edilmiş et ürünleri hariç),
  • çay,
  • muz,
  • çin mısırı,
  • ceviz (kabuklu ve kabuksuz),
  • badem (kabuklu ve kabuksuz),
  • antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz),
  • yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz),
  • tütün ve tütün ürünleri,
  • alkollü içkilerin

Antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurtdışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesine;  yukarıda bahsi geçen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler kapsamına balıklar ile balık ürünlerinin girmediği, işlemlerde bu hususların dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.