Resmi Gazetede Sanayi, 27.12.2014

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak; 3902.10 G.T.P’li  ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan, ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 ºC veya daha fazla fakat  90 ºC’den fazla olmayan, ISO 179/1eA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 ºC’de)” değeri 3,5 kJ/m² veya daha fazla fakat 4 kJ/m²’den fazla olmayan, ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10 dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan polipropilen ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.