Resmi Gazetede Sanayi, 13.02.2015

Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)

23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak; harici veya dahili güç kaynağı üzerinden dahil olmak üzere doğrudan alternatif akım (AC) şebekesinden çalışan; Masaüstü bilgisayarları, Entegre masaüstü bilgisayarları, Dizüstü bilgisayarları (tablet bilgisayarlar, slate bilgisayarlar ve mobil ince istemciler dâhil), Masaüstü ince istemcileri,  İş istasyonları, Mobil iş istasyonları, Küçük ölçekli sunucuları, bilgisayar ve bilgisayar sunucularının piyasaya sürülmesine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Blade sistem ve bileşenleri, Sunucu cihazları, Çok düğümlü sunucuları, Dörtten fazla işlemci yuvasına sahip bilgisayar sunucuları, Oyun konsolları, Takma birimleri kapsamamaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150213-2.htm