Resmi Gazetede Sanayi, 28.12.2014

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi, 8 inci maddesinin f bendi, 15 inci maddesi ve 20 inci maddesi değiştirilmiş, 9 uncu maddesi ek yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228-3.htm