Resmi Gazetede Sanayi, 30.12.2014

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 29, 30,35 ve 43 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-5.htm

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi  ve Geçici 7 inci maddesi eklenmiş, 19 uncu maddesi değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-6.htm