Resmi Gazetede Sanayi, 23.11.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

ÖZET: 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 1 inci maddesinde yer alan; Bağ ve bahçıvan makasları, Pensler, Kerpetenler, Tenekeci makasları ve benzeri aletler, Ağzı sabit olanlar, Ağzı ayarlanabilir olanlar, Çekiçler, Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler, Tornavidalar Diğerleri

82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 30 ABD Doları/ KG olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141123-6.htm