Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Eki

24 Nisan 2015 tarih ve 29336 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” Eki ilişikte bilgilerinize sunulur.

Karar eki için tıklayınız Attach