Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150604-20.htm