Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenecek Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı İle Klinik Destek Elemanı Eğitimi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğe göre tıbbi cihaz satış merkezlerinde sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı olarak çalışacak kişilerin Kurumumuzca veya Kurumumuzca yetkilendirilen kişiler tarafından düzenlenen eğitim programına katılmaları ve eğitim sonunda yapılacak olan yeterlilik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Bahsi  geçen eğitim programı 02/07/2014 tarihinde imzalanan “T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile TÜMDEF ve SEİS Arasında Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde Çalışacak Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı ile Klinik Destek Elemanlarına Yeterlilik Belgesi Verilmesi ve Veri Tabanı Kurulmasına Dair Protokol” kapsamında Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından gerçekleştirilecektir. Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimine katılmak isteyen adayların www.tcesis.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru koşulları, eğitim ücreti, sınav tarihi ve eğitimle ilgili diğer tüm bilgiler belirtilen internet adresinde yayımlanacaktır.

Düzenlenen eğitime katılan ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olarak sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adayların, www.titck.gov.tr internet adresinde yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz ve ilgili duyurular doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuru yapması gerekmektedir.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin Uygulamasına İlişkin Kılavuz (Ek1) Attach Bilgilendirme Afişi (Ek3) Attach