27. Grup Meslek Komitesi’nin Nisan Ayı Toplantısı Asansör İmalatçılarının ve Yerel Yönetim Temsilcilerinin Katılımı ile Gerçekleştirildi

 • Haberler
27-grup-nisan-toplantisi-02

İstanbul Sanayi Odası’nda 27. Grup Meslek Komitesi Toplantısı, 22 Nisan 2015 tarihinde asansör imalatçılarının ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.  Toplantıda Meslek Liselerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olabileceği görüşüldü. Bu çerçevede söz konusu toplantıda aşağıda yer alan ana başlıklar görüşülmüştür.

 • Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mezun oldukları bölüm ile ilgili meslek alanlarını seçmemektedir,
 • Meslek Liselerinin istediği hiçbir okulu kazanamayan öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktan çıkarılması gerekmektedir,
 • Meslek Liselerinin müfredatı çok yoğun olmakla birlikte öğrencilerin %50’ye yakın bir kısmı sınıfta kalmaktadır,
 • İki yıllık Meslek Yüksek Okulu algısı meslek liselerine zarar vermektedir,
 • Meslek Lisesini tercih eden öğrenciler söz konusu okulları bitirdikten sonra üniversiteyi düşünmemeli ve sadece seçtiği bölüm ile ilgili iş alanlarına odaklanmalıdır,
 • Meslek Liselerinde farkındalık yaratılması gerekmektedir,
 • Meslek Liselerinin acilen “proje okullarına” dönüştürülmesi gerekmektedir, söz konusu okullarda branşlaşmaya gidilmelidir,
 • Meslek Lisesi öğrencilerine “pozitif” ayrımcılık yapılmalıdır,
 • Meslek Liselerinde her hangi bir bölümüm açılması okul müdürlerinin talebiyle gerçekleşmektedir, bu uygulamadan vazgeçilerek okulların bulunduğu illerde yer alan Sanayi ve Ticaret Odaları’nın izni alınmadan bölüm açılmasına müsaade edilmemelidir,
 • Okul içi eğitimden şirket içi eğitime biran önce geçilmelidir.