Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

 • Haberler
grup12-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 13. Grup Dış Giyim Sanayii Meclis Üyesi Vehbi Canpolat sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

 • Yetişmiş personelin (kritik yerlerde çalışan) rakiplere transferi sorunu. İş sözleşmelerinde fikri ve sınai hakları koruyucu hukuksal düzenlemeler ile önlem alınmasına ilişkin imkânlar olmalıdır.
 • Ar-Ge ve çevre ile ilgili istihdama teşvik hususu. Ar-Ge çalışmalarında ve çevre koruma ile ilgili istihdam edilen teknik personelin istihdamında kolaylıklar sağlayan teşvikler olmalıdır. Bugünkü düzenlemeler yeterli ve uygulanabilir nitelikte görülmemektedir.
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Yaşanan Sorunlar. Geçici iş göremezlik ödeneğinde yaşanan sorunlar çözümlenmelidir. Bu konuda yapılmış yatırımlarını faaliyete geçirmeyi erteleyen birçok firma duyuyoruz. Sorunun kök nedeni işsizlik ödemeleridir.
  İşçi asgari ücrete yakın bir ücreti  6 ila 10 aya varan süre boyunca çalışmadan işsizlik ödeneği  almaktadır.  İşçiye ödenen  bu fon nedeniyle işçi çalışma gönülsüzlüğü içerisinde  bulunmaktadır. ( 600 TL ile 1.100 TL aralığında kişinin son maaşına göre değişiyor)
  İşsizlik fonunun Kalkınma Bakanlığı düzenlemeleri sonucunda Eylül ayı sonunda 100 milyar 144 milyon lira olduğu, fonun büyüyüp katlanarak 2017 yılında 133 milyar TL'ye kadar yükseleceği belirtilmektedir.
  Hali hazırda bulunan işsizlik maaşı sisteminde son dört aylık kazanca bakılmakta ve bu maaşın %40'ı kadar ödeme yapılmaktadır. Fakat maaş asgari ücreti aşamamakta ve işsizlik maaşı alırken ki miktar daha azalmaktadır. Bu sebepten ötürü yapılacak olan düzenlemenin aradaki farkı kapatması beklenmektedir. Verilen maaşların kademeli olarak arttırılması beklenirken maaş üst sınırının 1.500 TL'ye, daha sonra ise 2.000 TL'ye kadar çıkması üzerinde durulmaktadır. Şu an verilen maaşlarda ise damga vergisi düşürüldükten sonra en düşük 653 TL, en yüksek ise 1.307 TL miktarına ulaşılmaktadır.
  İşsizlik maaşı başvuruları artarken düzenlemelerin ardından maaş alımının da kolaylaşabileceği ifade edilmektedir. Fondaki para 100 milyar liradan 133 milyar liraya çıkartılabilir, böylece işsizlik maaşı yükseltilerek, 2 bin lirayı bulabilir. Şu anki sistemde kendi isteği dışında işini kaybedenlere 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartı ile maaş verilmektedir. Bu konuda ilerleyen günlerde yapılacak olan değişiklerle birlikte prim ödeme süresinin 30 güne düşürülmesi ve 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çekilmesi aynı zamanda kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması beklenmektedir.
  İşsizlik ödeneği her ne kadar iş bulamayan bu sebeple mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için düzenlenmiş ise de hali hazırda iş aramayan, iş bulmak için çaba sarf etmeyen, işvereninin ve işyerinin düzenini bozmamaya gayret etmeyen işçiler yaratmaktadır.  Hatta kayıt dışı çalışarak hem işsizlik maaşı hem de ücret alarak haksız kazanç elde edenler de bulunmaktadır. Küçük esnaflarda sigorta yapılmadan çalışıp işsizlik ödeneğim kesilmesin diyerek işe girenler günümüzde bulunmaktadır.  Dolaysıyla işsizlik ödeneğinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Sosyal yardımların amacı dışında sonuç üretmesi hususu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde çalışabilecek durumda olan vatandaşların sosyal yardımlaşma kapsamında çalışmadan hazır para almalarının onları tembelliğe alıştırması, iş fırsatı çıksa bile çalışmamayı tercih etmeleri gibi olumsuzluklara sebep olabilmektedir.

İş Davalarına İlişkin Konular

 • İş davaları ve mahkemeleri. İş mahkemelerinde adil olmayan şekilde işçi lehine olan yaklaşım nedeni ile bu işi yapan avukatların etkileri oluşmuş ve iş barışı bozulma düzeyine gelmiştir. Her şeyden önce kamuoyu yaratılarak sorun çözülmelidir. Ayrıca işçinin alacakları için mahkemeye verme süresi (zaman aşımı) 10 yıl gibi çok uzun bir süredir. Bu süre 1 yılı geçmemelidir.

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

 • Vergi dilimlerindeki değişimin yıl içinde ek yükler getirmesi sorunu. Yıl içinde maliyetlerde değişim ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek için diğer ülkelerde olduğu gibi yıllık brüt ücret esasına dönülmelidir.
 • Kıdem tazminatı fonu uygulamasının henüz başlatılmamış olması. Kıdem tazminatı fonu uygulaması istihdamı kolaylaştıracaktır. Her yıl dönem karından istihdama ilişkin bir bölümünün kurumlar vergisi matrahına konulmadan kıdem tazminatı fonu olarak ayrılması sanayi şirketlerinin uzun vadeli planlama yapmasına olanak sağlayacaktır.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

 • Staj ve mesleki eğitim. Üniversite öğrencilerinin öğretim döneminde (eğitim sırasında) staj yapabilmesi müfredata konulmalıdır. Halen, bu tür stajlar için mevzuat sigorta yaptırmaya izin vermemektedir. Acil çözüm üretilmelidir.
  Bir çok meslek dalında acil kalifiye eleman yetiştirmek için Meslek Liseleri açılmalı, bu liselerde öğrenciler tarafından seçilen branş ile ilgili uygulamalı eğitim verilmelidir.