Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup2-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Akkoyun sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

Engelli personel çalıştırma ve müeyyideleri hakkında. Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile yalnızca kamu işyerleri için değil özel sektör için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Bu durumda işverenlerin işyerlerinde belirlenen işçi sayısı sınırını aştılarsa Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu vardır.

İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli personelin istihdamı için kendi arama kanallarına alternatif olarak Türkiye İş Kurumu’na müracaat etmektedir. Ancak firmalar İŞKUR’a müracaatlarında arzu edilen personeli temin edememekte ve cezai yaptırımlara maruz kalmaktadır.

Çözüm önerisi olarak: Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğunun devam etmesi ancak İŞKUR’a başvurulduğunda engelli personel oradan temin edilemiyor ise bu zorunluluğun ortadan kaldırılması talep edilmektedir.

Bununla birlikte; engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin İŞKUR’un işbaşı eğitim programı vb. hizmetlerinden faydalanmalarının da engellenmemesi gerektiği düşünülmektedir.