Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 29. Grup Metal İşleme, Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Koray Yavuz sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Haksız Uygulamalar sorunu. Isıl işlem sanayinin yeterince bilinmemesi nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinde haksız uygulamalar ile karşı karşıya kalınmaktadır ve ilave maliyetlere katlanılmaktadır. Kapatma ve ruhsat iptali yaşanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sanayi temsilcilerinin ortak çalışması ile sanayinin iş sağlığı ve güvenlik düzenlemeleri yeniden ele alınmalı ve iyileştirilmelidir.
  • Isıl İşlem Sanayinin Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alması Sorunu. Isıl işlem sanayi tehlikeli işler sınıfı içine alınmalıdır. Bu çerçevede ısıl işlem sanayinin iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri de yenilenmelidir.
  • Sanayide Günlük Azami Çalışma Saatinin 7,5 Saat İle Sınırlanması Sorunu. Isıl işlem sanayiinde fırınlar ve üretim süreçleri işin gereği 24 saat durmamaktadır. Güncel ısıl işlem teknolojisi, sektörü emek yoğun iş modelinden çıkarmıştır.  Çalışma ortamı, sağlık ve iş güvenliği bakımından yüksek standartlara sahiptir.  Bu nedenle bu sınırlama kaldırılmalıdır.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

  • Sanayinin nitelikli mühendis, teknik eleman ve işçi açığı ile Ar-Ge uzmanları ihtiyacı sorunu. Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde ısıl işlem dersi zorunlu hale getirilmeli, 4 yıllık fakülte ve 2 yıllık meslek yüksek okulu programlarında okutulmalıdır. İşçilerin mesleki yeterlilik belgesi almasına yönelik eğitimleri ile firma içi eğitim harcamaları desteklenmelidir. Meslek liseleri içinde ısıl işlem bölümü sayısı arttırılmalı, bölüm cazibesini arttırmak için öğrencilere burs ve ücretli staj olanakları sunulmalıdır. Mezuniyet sonrası İŞKUR ile ortak işbaşı eğitimi /işe geçiş programları düzenlenmeli ve yarı ücretli çalışma İŞKUR tarafından desteklenmelidir. Kayıt dışı işgücü çalıştırmanın engellenmesi için denetimler arttırılmalı ve sanayideki haksız rekabet önlenmelidir.
  • Teknoloji Faaliyetleri ve Sanayi-Üniversite İşbirliği Sorunu. Sanayide teknoloji faaliyetleri ile sanayi-üniversite işbirliği henüz istenilen seviyede değildir. Yeterli araştırmacı bulunmamaktadır. Üniversitelerde ısıl işlem eğitimi daha uzmanlaşmış olarak verilmeli, uzman akademisyen ve araştırmacı sayısı artırılmalı, kamunun Ar-Ge desteklerinden yararlanarak her yıl sanayi ve üniversite işbirliğinde 3 odak proje gerçekleştirilmelidir.

Diğer Hususlar

  • Isıl işlem sanayinin kamusal düzenlemeleri. Mevcut düzenlemelerde (kanun, tebliğ, teşvik vb.) ısıl işlem sanayi bağımsız olarak yer almamakta, yer verildiği metal eşya sanayi kapsamında görünürlüğü azalmakta ve metallere su verme işlemi şeklinde eksik ve yanlış tarif edilmektedir. Isıl işlem sanayi mevcut düzenlemelerde ismi ile anılmalı ve ayrıca bağımsız yer verilmelidir. Mevcut düzenlemelerde yeni ve güncel tanımı yer almalıdır. Isıl işlem sanayinin kamusal düzenlemeleri (çalışma hayatı, çevre, vb.) bağımsız olarak yapılmalıdır.