Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

 • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 43. Grup Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve Mermer Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Adem Genç sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

 • Kayıt dışılığın önlenmesi. Kayıt dışılığı önlemek adına, fazla mesai ve benzeri ücret dışı ek gelirlerin SGK primi kapsamı dışında bırakılması önerilmektedir.

İş Davalarına İlişkin Konular

 • İş davalarındaki haksız uygulama örnekleri. İşçi ve işveren ilişkileri konusunda mevcut düzenlemeler tamamen işveren aleyhine olduğundan dolayı firmalarımız ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve bu durum işçi ve işveren ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.

  Kendi isteği ile veya işveren tarafından işten çıkarılan işçi her türlü haklarını almış olmasına rağmen yıllar sonra bu işi meslek haline getirmiş olan avukatların teşvikiyle işveren aleyhine davalar açabilmektedir. Bu tip davalar “İşçi haklıdır” yaklaşımı ile neticelendirilebilmektedir.  Bu konuda yüzlerce dava örneği mevcuttur. Davayı kazanan işçi bile bazı durumlarda vicdani rahatsızlığını dile getirebilmektedir.

  Bu davalarla baş edemeyen birçok firma ya iflas etmekte ya da iflas riski ile karşı karşıya gelmektedir. Bu durum firmaların istihdama katkı noktasındaki motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir. İş davalarındaki kötü niyetli hareketlerin önüne geçilmelidir.
 • Fazla mesai ücretlerinin ödenmesine ilişkin sorunlar. Bu durumla bağlantılı olarak firmaların yaşadığı en ciddi sorunlardan birisi de fazla mesai ücretlerinin ödenmesine ilişkin durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse; işçi davayı açarken, istisnasız olarak haftanın 7 günü, günde neredeyse 20 saat çalıştığını iddia edebilmektedir. Yargılama sırasında da bu iddiasını kolaylıkla ispat edebilmektedir.

  Oysaki Yargıtay'ın kararlarına göre, işçinin tüm bordroları herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin imzalaması halinde, daha uzun süre fazla mesai yaptığını ileri sürmesi söz konusu olmamaktadır. Böyle bir iddia ileri sürüyorsa da bunu ancak yazılı delille ispatlaması gerekmektedir.

  Ancak uygulamada genellikle işçinin bordroları baskı altında imzaladığını düşünerek fazla mesai iddiası kabul edilmektedir. Dolayısı ile bordrolar bir noktada hükümsüz kalıyor gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Hâkimler bu alacak kalemiyle ilgili hakkaniyet indirimi yaparak karar verseler de, ciddi miktarlarda fazla mesai alacakları ortaya çıkmaktadır.

  Tanıkların beyanına göre karar verilmesi. En büyük sorunlardan biri de, bazı durumlarda belki de kötü niyetli olan tanıkların beyanı ile karar veriliyor olmasıdır. Her davada "işçi lehine yorum" ilkesinin bu kadar katı uygulamamasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

 • İstihdam üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Kalkınmakta olan bölgelerdeki teşviklerin tüm illerde uygulanmasının olumlu sonuçlar doğuracağına inanılmaktadır.