Dış Giyim Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-13grup-01

İstanbul Sanayi Odası, vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere İSO Meslek Komiteleri (MESKOM) Üyeleri ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi.

13. Grup Dış Giyim Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi Süleyman Nazif Orakçıoğlu ve Vehbi Canpolat katıldı. Dış Giyim Sektörü adına raporda aşağıda belirtilen konulara yer verilmiştir.

 • KDV iade uygulaması ile ilgili sorunlar devam etmektedir. İade süreçlerinin uzun olması firmalarımıza finansman zorluğu ve ek maliyet getirmektedir. Ayrıca, mahsuplarda her ay, her mahsupta çok sayıda evrak, belge talep edilmesi süreci zorlaştırmaktadır.
  İade ve mahsup süreçlerinin hızlandırılması konusunda yeni adımlar atılmalıdır.
 • KDV iadesi talep eden mükelleflerde iade işlemleri esnasında ikinci alt mükelleflerde KDV beyannamesinin verilmemesi ya da doğru olarak verilmemesi KDV iade taleplerini etkilemekte olup iyi niyetli olarak faaliyetlerini yürüten mükellefler cezalandırılmaktadır. Bu konunun değerlendirilerek çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır.
  İade talep eden mükellefin, sadece birinci dereceden sorumlu olduğu uyumsuzlukların düzelme yapılmasının istenmesi KDV iade sürecini hızlandıracaktır ve çabuk çözümler sağlayacaktır.
 • 2017 yılında vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi uygulaması getirilmiştir. Bahsedilen vergi indirimi hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden hesaplanmakta olup ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Öte yandan bu indirimin uygulanabilmesi için getirilen şartlar indirim uygulamasını son derece zora sokmakta, hatta pek çok mükellef açısından uygulanamaz hale getirmektedir. Uygulamaya ilişkin şartların yeniden gözden geçirilerek hafifletilmesi yerinde olacaktır.
 • Tüm dünyada vergi oranları düşürülürken; kalkınmanın motoru olan kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi oranının %20’den %22 ye çıkarılması firmalara ilave yük getirmiştir. Kurumlar vergisinin düşürülmesi değerlendirilmeli, kısa vadede eski düzeye inmesi mümkün değilse, kanunda belirtilen 3 yıllık süre ile sınırlı kalması sağlanmalıdır.
 • Şirketlerin aktifinde 2 yıldan uzun süredir kayıtlı olan gayrimenkullerin satış kazancı istisnasının %75’den %50’ye düşürülmesi, şirketlere ilave bir maliyet getirmiştir. Gayrimenkul satış kazancı istisnasının eskiden olduğu gibi %75 olarak uygulanması talep edilmektedir.  Eski oranlara geri dönülemiyorsa, hiç olmazsa istisnadan faydalanmayan kazanç tutarının hesaplanmasında, eskiden olduğu gibi “maliyet artış fonu” uygulaması getirilmelidir.
 • Hükümetimizin açıklamalarıyla yürürlüğe konulan istihdam ve vergi teşvikleri çok sayıda olduğu için zaman zaman gözden kaçmakta ve takip edilememektedir. Bu konunun %5 SGK teşviki gibi sistem üzerinden hesaplanması ayrıca mükelleflere otomatik yansıtılması ve otomatikman teşvikten faydalandırılması yerinde olacaktır.
 • Gelir vergisinin ilk iki diliminin rakamlarının yükseltilmesi, brüt ücretleri çok yükseltmektedir. Ülkemizde genellikle net ücret üzerinden sözleşmeler yapılması sebebiyle işveren maliyetleri artmaktadır. Gelir vergisi dilimlerinin aralıklarının daha çok açılması yerinde olacaktır.
 • SGK Muhtasar birleşmesinde ücretler görünür hale gelmektedir. Bunun engellenmesi için bir çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Kar Dağıtım Stopaj oranının % 15 olması firmaların vergi yükünü arttırmaktadır. Kar dağıtımında stopaj olduğundan çoğu işveren kar dağıtımı yapamamaktadır. Bu da ortaklar ve kasa carisinin şişmesine sebep olmaktadır. Mevzuatın tekrardan gözden geçirilerek kar dağıtım stopajının düşürülmesi firmalara ekonomik katkı sağlayacaktır.
 • Mağaza mal sahipleri net kira üzerinden anlaşma yapmaktadırlar. Kaynaktan kesintiyi işveren üstlenmekte olup tutulan her yeni işyeri kirası üzerine %20 stopaj yükü eklenmektedir. Kiralardan kesilen gelir vergisinin azaltılması yerinde olacaktır.