İç Giyim Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-46grup

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.

46. Grup İç Giyim Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Akçay’ın dile getirdiği konulara aşağıda yer verilmiştir. 

 • Tekstil sektöründeki KDV farklılıkları uygulamada sorun çıkarmaktadır. Bu farklılıklar giderilmelidir. 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri sektörleri ile ilgili KDV oranlarında kısmi düzenlemeler olsa da sektörde yoğun olarak kullanılan Boya ve Baskı işçiliklerindeki %18’lik KDV farklılığı giderilmelidir.
 • KDV iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığımızca tebliğ bazında düzenlemeler yapılmış, artırımlı teminat uygulamasıyla teminat veren mükelleflerin KDV iadelerinin 5 iş günü içerisinde yapılması uygulaması getirilmiştir. İadenin bir an önce sonuçlanması amaçlandığı halde evrak tamamlama aşamasında evrak üzerindeki şekli ve mükellefin hatasından kaynaklanmayan sebeplerle yapılan hatalar yüzünden evrak işleme konmamakta ve teminatlı olmasına rağmen iadeler gecikmektedir.

  Örneğin; teşvik belgeli teslimlerle ilgili iade alacağına ilişkin olarak vergi dairesinden alınan istisna yazısında vergi dairesinin teşvik belgesinin revize no’sunu yanlış yazmasının düzeltilmesi mükelleften beklenmekte ve teminatlı iade geciktirilmektedir.

  Ayrıca, diğer teminatlı işlemlerde de sorunlar yaşanabilmektedir.

  Öneri: Süreçlerin takibinde Vergi Dairesinin kontrolleri arttırarak mükelleften kaynaklanmayan hataların tespitini en aza indirmesi gerekmektedir. Sürecin bürokrasisi daha basite indirgendiğinde işlemlerin sonuçlanma süreside kısalacaktır.
 • KDV iadesi talep eden mükelleflerde iade işlemleri esnasında ikinci alt mükelleflerde KDV beyannamesinin verilmemesi ya da doğru olarak verilmemesi KDV iade taleplerini etkilemekte olup iyi niyetli olarak faaliyetlerini yürüten mükellefler cezalandırılmaktadır. Bu konunun değerlendirilerek çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır.

  Öneri: İade talep eden mükellefin, sadece birinci dereceden sorumlu olduğu uyumsuzlukların düzelme yapılmasının istenmesi KDV iade sürecini hızlandıracaktır ve çabuk çözümler sağlayacaktır.
 • İhracatçıların maliyetleri içinde yer alan misafir ağırlama giderleri (yemek ve temsil giderleri) için alınan perakende satış fişlerindeki KDV, indirilebilir KDV olarak kabul edilmemektedir. Bu sorunun çözülmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.
 • Mümessil firmaların veya aracıların kesmiş oldukları komisyon faturaları ihracat yapılan aydan sonra kesilmesi durumunda KDV indiriminden çıkarttırılmaktadır. Genellikle bu anlaşmalar paranın geliş tarihine göre faturalama olduğu için ihracatın yapıldığı aydan sonra fatura gerçekleşmektedir. Bu sorunun düzeltilmesinin yönelik bir düzenleme yapılmalıdır.
 • Geçici vergi (Peşin Vergi) enflasyon oranının tek haneli rakamlara düşmesi sebebiyle kalkmalıdır. Kaldırılması mümkün olamıyorsa, peşin vergi beyannamelerinin 3 ay yerine 6 ayda bir verilmesi ya da dördüncü geçici verginin kaldırılması piyasaları finansman ve iş yükü anlamında rahatlatacaktır. 
 • Denetimlerin çok geç yapılması, alt firmaların sonradan “kod”a düşmesi ihracatçı firmaların cari döneminde olmamasına rağmen denetim döneminde “kod” problemleri çıkarmaktadır. Bu konudaki mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.