Kimyasal Ürünler ve Plastik ve Kauçuk Ürünler Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-18grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Kimyasal Ürünler İle Plastik Ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi İsmail Darcan, kapasite raporu, atık bertarafı, çevre mevzuatı kapsamında yapılan denetimler çerçevesinde aşağıdaki konuları dile getirdi:

  • Kapasite artışı yapmamış ve aynı makine parkuru ile çalışan ve “Kapasite Raporu”nu sadece güncellemek isteyen firmalarda, TOBB’un hesaplama yöntemlerinde yaptığı değişiklikler sonucunda rakamlarda artışlar gözükmesiyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kapasite artırımına gidilmiş muamelesi yapmaktadır. Bu da ÇED ve Çevre İzni açısından firmaları güç durumlara sokmaktadır. Burada, sadece hesaplama farklılığından ortaya çıkan ve herhangi bir yatırımın yapılmadığı durumlarda cezai işlemlerden muaf olunması yönünde çalışmalar geliştirilebilir. 
  • Sanayi tesislerinin atık bertarafı yaptığı durumlarda tesisler, atıkların nihai bertarafına kadar sorumlu tutulmaktadır. Bir sanayi tesisinin atıklarını uygun kanallarla bertaraf ettirmesi gerekliliği tabidir. Ancak, bu durumda atık bertarafını lisanslı taşıma ve bertaraf tesisleri ile yapan sanayi tesislerinde atıkların bertarafı sırasında olabilecek münferit durumlar ile ilgili tesis sorumlu tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış işletmelere yapılan atık teslimlerinde, sanayi tesislerinin teslimden sonraki durumlardan sorumlu olmaması gerekmektedir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha etkin bir lisanslandırma süreci ile lisanslı firmaların kendi operasyonlarında gerçekleşen sorunlardan ilgili lisanslı işletmenin sorumlu tutulması önerilmektedir. 
  • Atık bertaraf tesislerinin adedi arttırılıp, geri dönüşüm faaliyetleri teşvik edilerek bertaraf maliyetleri düşürülmelidir. 
  • Çevre mevzuatının uygulanmasında, özellikle İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı’nın verilmesinde, İl Müdürlüğü’nden gelen uzmanların gözlemleri temel alınarak firmanın yapması gereken fiziksel değişiklikler şekillendirilmektedir. Bu durum, sistemin objektifliğine ters düşmekte, aynı konuda faaliyet gösteren sanayi tesislerinden farklı uygulamaların talep edilmesine neden olmaktadır. Tesise gelen uzmanların her üretim konusu hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildir. Ancak belirli konularda faaliyet gösteren işletmeler için belirli uzmanlar görevlendirilebilir veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş sanayi sektörleri için inceleme standartları geliştirilebilir. Özetle, tesis denetimlerinin objektifliğini sağlayacak önlemler geliştirilmelidir. 
  • Denetime gelen uzmanların kişiden kişiye, denetimden denetime farklı yorum ve talepleri olabilmektedir. Özellikle herhangi bir proses değişikliği olmamasına rağmen denetimden denetime farklı talep ve yatırımlar istenmektedir. İş güvenliği, yangın güvenliği ve çevre korumaya dair önlemlere ilişkin talepler bazen birbiriyle çelişmektedir. Münferit bir tesise çevre koruma konusunda getirilen önlem tüm tesislerden istenebilmektedir.